hoặc
Tài liệu học tập Mẫu hợp đồng dịch vụ SEO, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu hợp đồng dịch vụ SEO có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý,
CÔNG TY CỔ PHẦN ………
---------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

 Hà Nội, ngày … tháng …. 5 20….

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ
TỐI ƯU KẾT QUẢ TÌM KIẾM TỰ NHIÊN TRÊN GOOGLE

Số: ……./2012/HĐSEO/SUNLAW-ABC

Căn cứ Bộ luật Dân sự 5 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin 5 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ 5 2005 đã được sửa đổi bổ sung theo Luật sửa đổi bổ sung 1 số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 19/06/2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Pháp lệnh Quảng cáo 5 2001 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 28 tháng 08 5 2008 về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của 2 Bên.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download