hoặc
Tài liệu học tập Biên bản xét kỷ luật lao động, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Biên bản xét kỷ luật lao động có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Việc làm - Nhân sự,
DOANH NGHIỆP
_______


Số …./BB – DN

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

……………, ngày …… tháng …..5 ……….

 BIÊN BẢN
Về việc xét kỷ luật lao động

 Hôm nay, vào hồi……..giờ…….ngày……..tháng………năm……….

Tại địa điểm:……………………………………………………………………………..

Hội đồng kỷ luật ……(tên doanh nghiệp)…………….gồm có:

1 – Ông (Bà):………………………………………Chủ tịch hội đồng.

2 – Ông (Bà):………………………………………Đại diện Ban CHCĐ.

3 – Ông (Bà):………………………………………Đại diện CNVC

Họp xét kỷ luật Ông (Bà):

- Họ tên:…………………………………

- Sinh ngày……..tháng……..năm………

- Quê quán:…………………………………Trú quán:……………………………….

- Nghề nghiệp:…………………………….. Bậc lương:……………………………..

- Hệ số lương:……………………………………………………………………………

Vì đã vi phạm kỷ luật lao động.

Hội đồng kỷ luậ nhất trí đề nghị ……(giám đốc doanh nghiệp)…..thi hành kỷ luật Ông (Bà) ………….bằng hình thức kỷ luật:………………

Cuộc họp kết thúc lúc…..giờ…..ngày……..tháng……..năm……….

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download