hoặc
Tài liệu học tập Thủ tục đăng ký quy chế trả lương, trả thưởng, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thủ tục đăng ký quy chế trả lương, trả thưởng có 1 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,

Thủ tục đăng ký quy chế trả lương, trả thưởng:

Cơ quan ban hành: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp.

Tài liệu cần thiết:

03 bộ hồ sơ, mỗi bộ gồm:

- Công văn đăng ký (có chữ ký và đóng dấu).

- Quyết định ban hành quy chế trả lương trả thưởng (có chữ ký và đóng dấu).

- Bản quy chế trả lương, trả thưởng (03 bản) theo mẫu Công văn số 973/LĐTBXH–CV ngày 22/6/1998 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM hướng dẫn việc áp dụng hình thức trả lương trong doanh nghiệp.

Thời gian: 15 ngày.

Căn cứ pháp lý:

- Điều 64 Bộ luật lao động (sửa đổi, bổ sung).

- Nghị định số 114/2002/NĐ – CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định yếu tố và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Bộ luật lao động về lương bổng.

- Thông tư số 13/2003/TT – BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động – TBXH hướng dẫn thực hiện 1 số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ–CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định yếu tố và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Bộ luật lao động về lương bổng.

- Nghị định 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định quản lý lao động, lương bổng và thu nhập trong các công ty Nhà nước.

- Công văn số 973/LĐTBXH – CV ngày 22/6/1998 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM hướng dẫn việc áp dụng hình thức trả lương trong doanh nghiệp.

Địa điểm tiếp nhận: Sở Lao động - Thương binh và xã hội thành phố Hồ Chí Minh.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download