hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn Toán - Phòng Giáo dục Bảo Lộc, Lâm Đồng (Đề 3), tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì II lớp 6 môn Toán - Phòng Giáo dục Bảo Lộc, Lâm Đồng (Đề 3) có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 6,Đề kiểm tra môn Toán

Đề kiểm tra học kì II môn Toán dành cho học sinh THCS lớp sáu (Đề 3) - Phòng Giáo dục Bảo Lộc, Lâm Đồng là đề thi cuối học kì hai môn Toán lớp sáu có chất lượng dành cho các em học sinh rèn luyện kiến thức, tự kiểm tra kiến thức môn Toán lớp sáu cũng như thêm tài liệu học tập môn Toán hay.

Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 6

PHÒNG GIÁO DỤC BẢO LỘC
LÂM ĐỒNG
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TOÁN LỚP 6
Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (2,năm điểm).

Trong mỗi câu từ câu một tới câu sáu đều có 4 phương án trả lời a, b, c, d; trong đó chỉ có 1 phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án mà em cho là đúng.

Câu 1. Nếu x/7 = 6/21 thì x bằng:

a. 3            b. hai               c. 42            d. Kết quả khác

Câu 2. Số nghịch đảo của 4/5 là:

a.4/5         b. - 4/5         c.5/4           d. -5/4.

Câu 3. 2/3 của 12 là:

a. 8          b. 1/18          c. 18            d.12.2/3.

Câu 4. Nếu 3/4 của x bằng 12 thì x bằng:

a. 12        b. 16             c. 3/16          d. 9

Câu 5. Cho góc xOy và góc tUv là 2 góc phụ nhau. Nếu góc xOy bằng 32o thì góc tUv bằng:

a. 148o             b. 58o             c. 28o            d.32o.

Câu 6. Cho Ot là tia phân giác của góc xOy. Biết góc xOt bằng 60o thì góc xOy bằng:

a. 30o               b. 60o             c.120o            d. 20o

Câu bảy. Điền dấu "x" vào  ô thích hợp

Câu Đúng Sai
a) Hai số đối nhau là 2 số có tích bằng −1.    
b) Hai phân số a/b và c/d (b, d ≠ 0) gọi là bằng nhau nếu ad = bc    
c) Hai số gọi là nghịch đảo của nhau giả dụ tích của chúng bằng một.    
d) Hai góc kề bù có tổng số đo bằng 90o.    

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download