hoặc
Tài liệu học tập Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Lịch sử (Đề 05), tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi thử Đại học năm 2013 - môn Lịch sử (Đề 05) có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Luyện thi đại học,Luyện thi đại học khối C,Đề thi thử đại học môn Lịch sử

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG
NĂM 2012 - 2013

MÔN THI: LỊCH SỬ

Đề số 05

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 điểm)

Câu I (1,0 điểm)
Trình bày hoàn cảnh ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Câu II (3,0 điểm)
Tại sao Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra đường lối kháng chiến toàn diện ? Kháng chiến toàn diện đã biểu đạt trong 9 5 kháng chiến chống thực dân Pháp và sự can thiệp của đế quốc Mĩ (1946 – 1954) như thế nào ?

Câu III (3,0 điểm)
Bốn chiến thắng quân sự nào của quân và dân miền Nam có ý nghĩa đánh dấu sự phá sản hoàn toàn của các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mĩ ở miền Nam Việt Nam ? Hãy giải thích vì sao ?

II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm)

Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 câu (câu IV.a hoặc IV.b)

Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (3,0 điểm)
Nêu các quyết định quan trọng của Hội nghị cấp cao Ianta (2 – 1945) và phân tích hệ quả của các quyết định đó.

Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (3,0 điểm)
Trình bày các nét chính về chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong thời kì Chiến tranh lạnh.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download