hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Kim Bài, Hà Nội, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 2 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Kim Bài, Hà Nội có 1 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Giáo dục Tiểu học,Tài liệu học tập lớp 2,Đề thi cuối học kì 2 môn Toán lớp 2 có đáp án

Đề kiểm tra cuối học kì hai môn Toán lớp hai năm học 2014-2015 trường Tiểu học Kim Bài, Hà Nội có đáp án là đề tham khảo hay dành cho các em học sinh tự tập dượt, kiểm tra lại kiến thức đã học nhằm ôn thi cuối 5 lớp hai môn Toán tốt hơn. Mời các em cùng tham khảo.

Đề kiểm tra cuối học kì hai lớp hai môn Toán

PHÒNG GD - ĐT THANH OAI

TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM BÀI

ĐỀ CUỐI  KÌ II NĂM HỌC 2014 -2015

Môn: Toán  - lớp 2 - Thời gian 40 phút

(Không kể thời gian phát đề)

Phần 1: Trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước đáp án đúng.

Câu 1: (1 điểm) Trong các số sau: 345, 235, 354, 253. Số lớn nhất là

A. 354            B. 253           C. 345             D. 235

Câu 2: (1 điểm) Dãy tính 4 x năm – hai có kết quả là:

A. 22             B. 20              C.12                D.18

Câu 3: (1 điểm) Thứ 5 tuần này là ngày 10 tháng năm. Hỏi trang bị 5 tuần sau là ngày bao nhiêu tháng 5?

A. 9              B. 17               C. 3

Câu 4: (0.năm điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

A. hai hình tam giác và hai hình tứ giác

B. hai hình tam giác và 3 hình tứ giác

C. hai hình tam giác và 4 hình tứ giác

 

Câu 5: (0.năm điểm) Tìm X

X : hai = 10

A. X = năm                B. X = 8                C. X = 20

II. Phần tự luận (6 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

342 + 254               789 - 436                68 + 17                  92 - 46

Câu 2: Tính (1 điểm)

3 x 8 - 12 =                                        36 : 4 + 81 =

Câu 3: (1 điểm)

Mỗi bạn cắt được 3 ngôi sao. Hỏi sáu bạn cắt được hầu hết bao nhiêu ngôi sao?

Câu 4: (1 điểm) Cho hình tứ giác ABCD như hình vẽ:

Tính chu vi của hình tứ giác ABCD.

Câu 5: (1 điểm) Điền số còn thiếu vào chỗ chấm.

a) 211, 212, ........., .............., .............., 216.

b) 420, 430, ........., .............., .............., 470.

Đáp án đề kiểm tra cuối học kì hai lớp hai môn Toán

Phần I - Trắc nghiệm

Câu 1: một điểm

Đáp án: A.

Câu 2: một điểm

Đáp án: D.

Câu 3: một điểm

Đáp án: B.

Câu 4: 0,năm điểm

Đáp án: C.

Câu 5: 0,năm điểm

Đáp án: C.

Phần II - Tự luận

Câu 1: hai điểm

Mỗi phép tính đúng 0,năm điểm

Câu 2: một điểm

Mỗi phép tính đúng 0,năm điểm

Câu 3: một điểm

  • Lời giải đúng 0,năm điểm
  • Phương pháp tính và đáp số đúng 0,năm điểm

Câu 4: một điểm

  • Lời giải đúng 0,năm điểm
  • Phương pháp tính và đáp số đúng 0,năm điểm

Câu 5: một điểm

Làm đúng mỗi phần 0,năm điểm.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download