hoặc
Tài liệu học tập Thủ tục khai thuế TNDN tính theo tỷ lệ thu nhập trên doanh thu, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thủ tục khai thuế TNDN tính theo tỷ lệ thu nhập trên doanh thu có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thuế - Kế toán - Kiểm toán,

Thủ tục khai thuế TNDN tính theo tỷ lệ thu nhập trên doanh thu 

Thủ tục:

Khai thuế TNDN tính theo tỷ lệ thu nhập trên doanh thu

Trình tự thực hiện:

-  Người nộp thuế sẵn sàng số liệu, lập tờ khai và gởi tới cơ quan thuế

+ Trường hợp kê khai theo tháng thì chậm nhất vào ngày đồ vật 20 của tháng tiếp theo quý phát sinh bổn phận thuế

+ Trường hợp kê khai theo lần phát sinh thu nhập của người kinh doanh không thường xuyền thì thời hạn chậm nhất là ngày thứ10 kể từ ngày phát sinh bổn phận thuế.

-  Cơ thuế quan thu nhận hồ sơ, xử lý và theo dõi bổn phận thuế của người nộp thuế.

-  Người nộp thuế tự nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước theo số thuế đã kê khai

Cách thức thực hiện:

+  Gửi trực tiếp tại cơ thuế quan quản lý người nộp thuế hoặc qua hệ thống bưu chính.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

 +  Thành phần hồ sơ, bao gồm:

-    Tờ khai thuế TNDN - 

+  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

Thời hạn giải quyết:

+  Không phải trả lại kết quả cho người nộp thuế

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

+  Tổ chức

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+  Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục thuế

+  Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục thuế

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

+  Tờ khai thuế gởi tới cơ thuế quan không có kết quả giải quyết

Phí, Lệ phí (nếu có):

 Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

(nếu có và yêu cầu đính kèm):

+  Tờ khai thuế TNDN (Mẫu số 04/TNDN ban hành kèm theo TT số 60/2007/TT-BTC ngày 19/6/2007)

Yêu cầu, điều kiện thực hiện

thủ tục hành chính (nếu có):

 Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ ngày 29/11/2006

+ ngày 25/05/2007 của Chính phủ

+

+ của Bộ Tài chính về Hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download