hoặc
Tài liệu học tập Đơn xin cấp lại thẻ công chức, viên chức, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đơn xin cấp lại thẻ công chức, viên chức có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------------------
 

ĐƠN XIN CẤP LẠI THẺ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Kính gửi: Phòng Quản trị Nhân sự

            Tôi tên: …………..................................................., sinh ngày:…………….........

            Quê quán: ………………………………..........................................…...................

            Hiện đang công tác tại :….............…………….    thuộc .......................................

            Chức danh/Chức vụ:……………………………….............................................

            Mã số ngạch: …………......................................................................................

            Loại hợp đồng (Biên chế, HĐ trong BC, Hợp đồng, HĐ theo NĐ 68): .…………

            Lý do xin cấp lại thẻ: ...............................................................................................

.……………………………………………………………………………………………

Kính mong Phòng Quản trị Nhân sự xem xét và ưng ý nhằm giúp cho tôi thuận tiện trong công tác.

           Xin chân thành cảm ơn!

                                                                                      .............., ngày      tháng       năm

PHÒNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

TRƯỞNG ĐƠN VỊ

KÍNH ĐƠN

 

Ghi chú:

Ảnh 3x4
Lệ phí khi làm thẻ( liên hệ: P.CTSV-HS)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download