hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Địa lí - Đề 1, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Địa lí - Đề 1 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 8,Đề kiểm tra môn Địa lí

ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ, HỌC KÌ II, LỚP 8

Đề số một (Thời gian làm bài: 45 phút)

A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)

B. NỘI DUNG ĐỀ

I . Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Câu một (3 điểm)

Khoanh tròn chỉ 1 chữ cái in hoa đứng trước ý đúng trong các câu sau:

a) Phần lớn đồi núi nước ta có độ cao :
A. trên 1000m.
B. dưới 1000m.
C. từ 1000m - 2000m.
D. trên 2000m.

b) Hướng nghiêng chung của địa hình nước ta là:
A. Tây Bắc - Đông Nam.
B. Đông Bắc - Tây Nam.
C. Đông Nam - Tây Bắc.
D. Tây Nam - Đông Bắc.

c) Sông ngòi nước ta chảy theo 2 hướng chính là:
A. hướng Tây - Đông và hướng vòng cung.
B. hướng Tây Bắc - Đông Nam và hướng vòng cung.
C. hướng Đông Bắc - Tây Nam và hướng vòng cung.
D. hướng Đông Nam - Tây Bắc và hướng vòng cung.

d) Loại đất chiếm diện tích lớn nhất ở nước ta là:
A. đất phù sa.
B. đất mùn núi trung bình.
C. đất mùn núi cao.
D. đất feralit đồi núi thấp.

đ) Thành phần loài sinh vật của nước ta phong phú vì nước ta:
A. có khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm.
B. là nơi gặp gỡ của đa dạng luồng sinh vật.
C. có đa dạng loại đất khác nhau.
D. Tất cả các ý trên.

e) Tính chất chủ yếu trong các tính chất của thiên nhiên Việt Nam là:
A. tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm.
B. tính chất ven biển hay tính chất bán đảo.
C. tính chất đồi núi.
D. tính chất nhiều, phức tạp.

II . Tự luận ( bảy điểm)

Câu 2: 4 điểm

Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy:

a) Cho biết các tháng nào có nhiệt độ không khí giảm từ Nam ra Bắc và giải thích vì sao.
b) Tính tổng lượng mưa của mùa mưa, mùa khô ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; cho biết ở đâu có sự tương phản giữa mùa mưa và mùa khô sâu dung nhan hơn?

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download