hoặc
Tài liệu học tập Hợp đồng gửi hàng vào kho bãi, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Hợp đồng gửi hàng vào kho bãi có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý,

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

HỢP ĐỒNG GỞI HÀNG VÀO KHO BÃI

Hôm nay, ngày … tháng … 5 ….

Tại (địa điểm): …………………………………………………

Chúng tôi gồm có:

Bên A (Bên gửi tài sản)

Tên chủ hàng: …………………… Số CMND: ………………

Cấp ngày …………………………………. Tại: …………….

Điện thoại số: …………………………………………………

Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………

Bên B (Bên giữ tài sản)

Tên thủ kho bãi: ………………………… Số CMND: …………

Cấp ngày: …………………………….. Tại: ……………………

Điện thoại số: ……………………………………………………

Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………

Hai bên sau khi bàn bạc đã hợp nhất nội dung hợp đồng gởi giữ tài sản như sau:

Điều 1: Đối tượng gởi, giữ:

- Tên tài sản, hàng hóa: ……………………………………

- Liệt kê số lượng, hoặc mô tả tình trạng vật đưa đi gởi giữ.

Điều 2: Giá cả và phương thức thanh toán

- Giá cả (theo qui định của Nhà nước, giả dụ không có thì hai bên tự thỏa thuận).

+ Loại hàng đồ vật nhất:………… đồng /tháng

+ Loại hàng đồ vật 2 ………….. đồng /tháng

+ ………………………………………………

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download