hoặc
Tài liệu học tập Phiếu đăng ký tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2013, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Phiếu đăng ký tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng năm 2013 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Giáo dục - Đào tạo,Ban hành kèm theo Công văn số: 1880/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 22 tháng 3 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Phiếu đăng ký tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng 5 2013 kèm theo Công văn số: 1880/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 22 tháng 3 5 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

-------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN THẲNG
VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2013
 

1. Họ và tên của thí sinh (viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)

...................................................................................... (nữ ghi một, nam ghi 0)             Giới tính 

2. Ngày, tháng và hai số cuối của 5 sinh:

(Nếu ngày và tháng 5 sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu)     

ngày             tháng                 năm

3. Nơi sinh (ghi xã, phường, huyện, tỉnh, thành phố): ....................................................................

...............................................................................................................................................................

4. Năm tốt nghiệp THPT: .............................. Xếp loại tốt nghiệp: .........................................

5. Năm đoạt giải: ..................................

6. Môn đoạt giải, loại giải, huy chương 

7. Trong đội tuyển Olympic khu vực và Quốc tế 5 2013 môn: .........................................

8. Đăng ký tuyển thẳng vào trường: ....................................... .................................................

9. Đăng ký tuyển thẳng vào học ngành: ....................................... ...........................................

Tôi xin cam đoan các lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

10. Địa chỉ báo tin: ............................................................................

............................................................................... Điện thoại (nếu có): ................................... 

Xác nhận thí sinh khai hồ sơ này
là học sinh lớp 12 trường .......................................
........... đã khai đúng sự thật.

Ngày .......... tháng ........ 5 2013

Hiệu trưởng

(Ký tên, đóng dấu)

 Ngày ....... tháng ........ 5 2013
 

 

Chữ ký của thí sinh

 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download