hoặc
Tài liệu học tập Luận văn tốt nghiệp: Đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động trái pháp luật - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn., tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Luận văn tốt nghiệp: Đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động trái pháp luật - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn. có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Luận văn,Quản trị Kinh doanh,Luận văn ngành Luật

Dưới đây là mẫu Luận văn tốt nghiệp đề tài: Đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động trái pháp luật - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn để các bạn sinh viên chuyên ngành Quản trị nhân sự sắp làm luận văn, đồ án tốt nghiệp có thể tham khảo thêm cho bài luận của mình.

Luận văn tốt nghiệp:

Đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động trái pháp luật - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

LỜI NÓI ĐẦU

Xuất phát từ nhu cầu cũng như đòi hỏi mới phát sinh thực từ tiễn quan hệ lao động trong nền kinh tế thị trường, Nhà nước đã đặc trưng chú trọng đến công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật lao động. Từ khi ra đời tới nay đã qua ba lần sửa đổi, bổ sung (2002, 2006, 2007), các quy định về HĐLĐ đã đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế thị trường. Thông qua vai trò điều chỉnh của các quy định này, hệ thống quan hệ lao động đã dần đi vào quỹ đạo, điều hòa lợi ích của NLĐ, NSDLĐ, lợi ích chung của Nhà nước và xã hội. Đặc biệt trong đó có các quy định sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về HĐLĐ cũng như các vấn đề liên quan tới nó để phù hợp với bối cảnh chung của thị trường lao động ở Việt Nam. Tuy nhiên, do mặt trái của nền kinh tế thị trường tính hợp với đa dạng nguyên nhân khác mà tình trạng vi phạm pháp luật lao động ngày càng trở nên rộng rãi, trong đó việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật là một điều đang gây đa dạng bức xúc. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ tới tính bền vững của quan hệ lao động, lợi ích của các bên chủ thể, cũng như sự ổn định và phát triển của đời sống kinh tế xã hội. Chính vì vậy, việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật cần phải có sự quan tâm đặc trưng từ phía Nhà nước cũng như toàn xã hội.

Xuất phát từ các vấn đề trên, em mạnh dạn chọn đề tài: “Đơn phương chấm dứt hiệp đồng lao động trái pháp luật – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” để làm khóa luận tốt nghiệp. Mục đích của việc nghiên cứu đề tài này 1 mặt là nhằm góp phần hoàn thiện nhận thức về bản tính pháp lý của hành vi chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật, mặt khác tạo thuận lợi cho quá trình áp dụng pháp luật khi giải quyết các tranh chấp về đơn phương chấm dứt HĐLĐ, song song tìm ra các điểm còn tồn tại trong pháp luật về đơn phương chấm dứt HĐLĐ.

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn nhằm giải quyết toàn bộ các yêu cầu của đề tài, khóa luận của em gồm các nội dung chính sau:

Chương 1: Một số vấn đề lý luận về đơn phương chấm dứt hiệp đồng lao động trái pháp luật

Chương 2: Đơn phương chấm dứt hiệp đồng lao động trái pháp luật theo pháp luật lao động Việt Nam hiện hành

Chương 3: Hoàn thiện pháp luật về đơn phương chấm dứt hiệp đồng lao động trái pháp luật và 1 số biện pháp nhằm hạn chế việc đơn phương chấm dứt hiệp đồng lao động trái pháp luật

Khóa luận được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử. Ngoài ra, khóa luận còn sử dụng các phương pháp như phân tích, tổng hợp, so sánh để xem xét sự phù hợp của pháp luật Việt Nam về đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật với 1 số nước khác.

Lần đầu tiên tiếp cận với việc nghiên cứu tìm hiểu 1 đề tài khoa học, mặc dù đã phấn đấu vô cùng, nhưng không thể tránh khỏi các thiếu sót nhất định, em rất mong nhận được sự đóng ý kiến của thầy cô giáo, bạn bè và các người quan tâm để khóa luận của em được hoàn chỉnh hơn. Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn sự giúp đõ nhiệt tình của cô giáo Trần Thị Thúy Lâm đã chỉ bảo tận tình và chu đáo giúp em hoàn thành tốt kháo luận này.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download