hoặc
Tài liệu học tập Phân tích thiết kế hệ thống thông tin, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .doc, có kích thước 0.79 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Phân tích thiết kế hệ thống thông tin có 1 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm Ngành Công nghệ thông tin,Cơ sở dữ liệu,Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
Chương 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ HỆ THỐNG một.một. HỆ THỐNG VÀ HỆ THỐNG THÔNG TIN một.một.một. Khái niệm hệ thống - Hệ thống: Hệ thống là 1 tụ họp gồm đa dạng phần tử, có các mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau và cùng hoạt động hướng đến 1 mục đích chung. - Hệ thống thông tin bao gồm các thành phần:  Các phần tử của hệ thống: Các phần tử rất nhiều, có thể phần tử là 1 đối tượng cụ thể,như trong hệ thống mặt trời phần tử là mặt trời, mặt trăng, trái đất, sao hoả,…có thể phần tử là đối tượng trừu tượng, như 1 phương pháp, 1 lập luận, 1 lề luật,… Như vậy phần tử có thể rất khác biệt về bản tính không các giữa các hệ thống khác nhau mà ngay cả trong cùng 1 hệ thống.  Các quan hệ giữa các phần tử: Các phần tử của 1 hệ thống không phải được tụ họp 1 cách ngẫu nhiên, rời rạc mà giữa chúng luôn tồn tại các mối quan hệ (hay các ràng buộc) tạo thành 1 cấu trúc (hay tổ chức).
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download