hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán - Phòng Giáo dục Bảo Lộc, Lâm Đồng (Đề 4), tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán - Phòng Giáo dục Bảo Lộc, Lâm Đồng (Đề 4) có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 8,Đề kiểm tra môn Toán
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG
PHÒNG GIÁO DỤC BẢO LỘC
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TOÁN LỚP 8

Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (2 điểm).

Trong mỗi câu từ câu một tới câu 8 đều có 4 phương án trả lời a, b, c, d; trong đó chỉ có 1 phương án đúng.Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng.

Câu một. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng?
a.Hai phương trình gọi là xấp xỉ khi chúng có cùng số nghiệm.
b. Phương trình bậc nhất 1 ẩn có 1 nghiệm duy nhất.
c.Phương trình bậc nhất 1 ẩn có vô số nghiệm.
d.Phương trình 1 ẩn có vô số nghiệm.

Câu hai. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng?
a. Hai tam giác cân có 1 góc bằng nhau thì đồng dạng
b. Tỉ số 2 đường cao tương ứng của 2 tam giác đồng dạng bằng bình phương tỉ số đồng dạng.
c. Hai tam giác đồng dạng với nhau thì bằng nhau
d. Hai tam giác đều thì đồng dạng với nhau

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download