hoặc
Tài liệu học tập Mẫu hợp đồng quảng bá Website (seo), tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu hợp đồng quảng bá Website (seo) có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý,

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
–––––––––––––

HỢP ĐỒNG QUẢNG BÁ WEBSITE_SEO

Căn cứ:

Bộ luật Dân sự của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam ngày 14 tháng sáu 5 2005;

Luật Thương mại của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam ngày 14 tháng sáu 5 2005;

Pháp lệnh Bưu chính viễn thông ngày 25/5/2002;

Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 5 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;

Căn cứ yêu cầu của ……………………và khả năng cung cấp dịch vụ của Công ty Cổ Phần CNTT ……..,

Hôm nay, ngày …… tháng ….. 5 20…, tại………………………Chúng tôi gồm:

Bên A:……………………………………………………………………………....……...

Người đại diện:…………………………………………………………………..

Chức vụ:…………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………..

Email:……………………...............

Số điện thoại:………………..

Số Fax:…………………………………...

Mã số thuế:………………..

Số tài khoản:………………..

Mở tại:…………………………………...

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download