hoặc
Tài liệu học tập Báo cáo danh sách trích ngang về người nước ngoài không phải cấp giấy phép lao động, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Báo cáo danh sách trích ngang về người nước ngoài không phải cấp giấy phép lao động có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,

Tên đơn vị:.........................
Địa chỉ:..................
Điện thoại:..........................


 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

……………, ngày …… tháng …..5 ……….

 BÁO CÁO DANH SÁCH TRÍCH NGANG VỀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
KHÔNG PHẢI CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Kính gửi: Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download