hoặc
Tài liệu học tập Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2013 tỉnh Đồng Tháp - Môn Địa lý (Có đáp án), tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2013 tỉnh Đồng Tháp - Môn Địa lý (Có đáp án) có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Phổ thông Trung học,Sở GD&ĐT Đồng Tháp

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH ĐỒNG THÁP
(Đề thi chính thức)

KỲ THI DIỄN TẬP TỐT NGHIỆ THPT NĂM 2013
MÔN THI: ĐỊA LÝ - Giáo dục THPT
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm)

Câu I. (3,0 điểm).

1. Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy cho biết: Những vùng nào của nước ta thường hay xảy ra ngập lụt, lũ quét, hạn hán? Ta cần làm gì để giảm nhẹ các loại thiên tai này.

2. Cho bảng số liệu sau:

DÂN SỐ VÀ TỈ SUẤT GIA TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN Ở NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1970 – 2010
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 5 2013 tỉnh Đồng Tháp - Môn Địa lý

a. Từ bảng số liệu trên hãy rút ra nhận xét.

b. Giải thích vì sao ngày nay tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên có giảm nhưng dân số vẫn tăng nhanh?

Câu II. (2,0 điểm)

Cho bảng số liệu sau:

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT THỦY SẢN THEO GIÁ THỰC TẾ VÀ SẢN LƯỢNG THỦY SẢN NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1996 – 2010
Đề thi thử tốt nghiệp THPT 5 2013 tỉnh Đồng Tháp - Môn Địa lý

1. Vẽ biểu đồ tính hợp (cột và đường) biểu lộ sản lượng và giá trị sản xuất thủy sản nước ta công đoạn 1996 – 2010.

2. Nhận xét tình hình sản xuất của ngành thủy sản nước ta trong thời gian trên.

Câu III. (3,0 điểm)

1. Phân tích các điểm mạnh để phát triển ngành khai thác, chế biến lâm sản và thủy điện ở Tây Nguyên. Giải thích vì sao việc trồng cây công nghiệp dài ngày ở Tây nguyên có ý nghĩa to lớn không các về mặt kinh tế và cả về mặt môi trường.

2. Tài nguyên đất của Đồng bằng sông Cửu Long có các thuận lợi và khó khăn gì đối với phát triển nông nghiệp?

II. PHẦN RIÊNG (Tự chọn) (2,0 điểm)

Thí sinh chỉ chọn 1 trong 2 câu (câu IV.a hoặc câu IV.b)

Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm)

Dựa vào Atlat địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:

1. Trình bày sự phân hóa lãnh thổ công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận.

2. Giải thích tại sao vùng này có mức độ tập hợp công nghiệp theo lãnh thổ vào loại cao nhất trong cả nước?

Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm)

1. Tại sao nói: Sự phát triển kinh tế - xã hội ở các huyện đảo có ý nghĩa chiến lược hết sức to lớn về xã hội và an ninh quốc phòng của nước ta ngày nay cũng như trong tương lai?

2. Trình bày hiện trạng phát triển du lịch biển nước ta.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download