hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra định kì cuối kì 1 lớp 1 trường tiểu học Toàn Thắng năm 2013 - 2014, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra định kì cuối kì 1 lớp 1 trường tiểu học Toàn Thắng năm 2013 - 2014 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Giáo dục Tiểu học,Tài liệu học tập lớp 1,Đề thi cuối kỳ 1 lớp 1 môn Toán, Tiếng Việt

Đề thi cuối kỳ một lớp một môn Toán

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KIM ĐỘNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC TOÀN THẮNG

 BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I
NĂM HỌC 2013-2014

ĐỀ THI MÔN: TOÁN - LỚP 1
Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1: Viết số thích hợp (theo mẫu):

Đề kiểm tra định kì cuối kì một lớp một trường tiểu học Toàn Thắng 5 2013 - 2014

Câu hai. Số?

Đề kiểm tra định kì cuối kì một lớp một trường tiểu học Toàn Thắng 5 2013 - 2014

Câu 3: Điền dấu tương ứng

Đề kiểm tra định kì cuối kì một lớp một trường tiểu học Toàn Thắng 5 2013 - 2014

Câu 4.

a, Tính:

Đề kiểm tra định kì cuối kì một lớp một trường tiểu học Toàn Thắng 5 2013 - 2014

 

b)         sáu + 0 + 4 = ..…                 3 - hai + năm = ..…                10 - 8 + 4 = .....                 10 + 0 - 3 = ..…

Câu năm. Viết phép tính thích hợp.

a.             Bình có: 9 quả bóng bay
                Cho em: 3 quả bóng bay
                Còn: ... quả bóng bay?

b. Đề kiểm tra định kì cuối kì một lớp một trường tiểu học Toàn Thắng 5 2013 - 2014

Câu 6: Nối (theo mẫu)

Đề kiểm tra định kì cuối kì một lớp một trường tiểu học Toàn Thắng 5 2013 - 2014

Câu 7: Hình bên có:

Đề kiểm tra định kì cuối kì một lớp một trường tiểu học Toàn Thắng 5 2013 - 2014

a) ....... hình tam giác.

b) ......... hình chữ nhật.

c) ........... tròn

Câu 8. Điền số và dấu thích hợp để được các phép tính đúng:

Đề kiểm tra định kì cuối kì một lớp một trường tiểu học Toàn Thắng 5 2013 - 2014

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Đề thi cuối kỳ một lớp một môn Tiếng Việt

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KIM ĐỘNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC TOÀN THẮNG

 BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I
NĂM HỌC 2013-2014

ĐỀ THI MÔN: TIẾNG VIỆT- LỚP 1
Thời gian làm bài: 90 phút

A. KIỂM TRA ĐỌC:

I. Đọc thành tiếng: (6 điểm)

Giáo viên ghi bảng các âm, vần; từ ngữ và câu sau lên bảng lớp sau đó gọi từng học sinh đọc.

a/ Các vần: ong, ăng, ung, uông

b/ Các từ ngữ: cái võng, măng tre, bông súng, quả chuông.

c/ Các câu:

Cái gì cao lớn lênh khênh
Đứng mà không tựa, ngã kềnh ngay ra?

II. Bài tập: (4 điểm)

2- Chọn vần thích hợp điền vào chỗ chấm: (2 điểm)

- im hay um: xem ph........ ch....... nhãn

- em hay êm: x…… ti vi ghế đ........

3- Nối ô chữ cho phù hợp (2 điểm)

Đề kiểm tra định kì cuối kì một lớp một trường tiểu học Toàn Thắng 5 2013 - 2014

B. KIỂM TRA VIẾT:

Giáo viên đọc cho học sinh viết các âm, vần và từ ngữ dưới đây. (Mỗi âm, vần từ viết một lần)

a. om, âm, êm, uông.

b. bông súng, măng tre, cành chanh, làng xóm

c. Con cò mà đi ăn đêm
Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download