hoặc
Tài liệu học tập Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng máy in laser màu, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng máy in laser màu có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,

Đơn yêu cầu cấp giấy phép sử dụng máy in laser màu là mẫu đơn dùng cho các cơ quan, công ty, công dân yêu cầu cấp phép sử dụng máy in laser màu.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG MÁY IN LASER MÀU

Kính gửi: Sở Văn hóa thông tin ...............

Tên cơ quan, công ty, công dân (đề nghị cấp phép): ………………………….

Địa chỉ: …………………………….. Điện thoại: ……………………………..

Đề nghị được cấp phép sử dụng máy in laser màu.

Mục đích sử dụng: …………………………………………………………….

Chủng loại máy:

- Tên máy: ……………………….

- Loại máy: ………………………

- Số lượng: ……………………….

- Nước sản xuất: ………………….

- Chi tiết máy: ……………………

Chúng tôi cam kết sử dụng máy in theo đúng mục đích nêu trên và tuân thủ mọi quy định hiện hành của pháp luật.

..., ngày … tháng … 5 …

Người làm đơn ký tên
(nếu là cơ quan, công ty phải đóng dấu) 

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download