hoặc
Tài liệu học tập Mẫu báo cáo tình hình, thống kê số liệu xuất nhập khẩu 3 năm, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu báo cáo tình hình, thống kê số liệu xuất nhập khẩu 3 năm có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Xuất - Nhập khẩu,

Mẫu 02/DNUT

Tên Công ty: …………..

Mã số thuế: ……………

BÁO CÁO TÌNH HÌNH, THỐNG KÊ SỐ LIỆU XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU 03 NĂM

(Từ ngày … tháng … 5 … tới ngày … tháng … 5 ...)

I. TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

1) Các mặt hàng xuất khẩu, nhập cảng chính:

2) Đại lý làm thủ tục hải quan cho doanh nghiệp (tên, địa chỉ):

3) Các hình thức thanh toán hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

4) Các ngân hàng thanh toán, tên, số hiệu tài khoản tại ngân hàng:

5) Chuẩn mực kế toán doanh nghiệp áp dụng:

6) Áp dụng chế độ kiểm soát tài chính nội bộ: Có: □, chưa: □

7) Tình hình chấp hành quy định của pháp luật về kế toán (03 5 gần nhất)

8) Tình hình chấp hành pháp luật (03 5 gần nhất) theo quy định tại điều …

Thông tư …/…./TT-BTC.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download