hoặc
Tài liệu học tập Đề thi khảo sát chất lượng Học sinh giỏi TP Vinh năm 2012 - 2013 - Lớp 8, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi khảo sát chất lượng Học sinh giỏi TP Vinh năm 2012 - 2013 - Lớp 8 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Môn: Toán, Văn, Tiếng Anh, Hóa, Sinh, Lịch sử

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ VINH

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI
NĂM HỌC: 2012 - 2013

MÔN THI: TOÁN - LỚP 8

Bài một. (4 điểm)

a. Cho x = by + cz; y = cz + ax; z = ax + by và x + y + z # 0

Chứng minh: 

b. Giải phương trình  (a là hằng số)

Bài hai. (5 điểm)

a. Với a, b là các số nguyên. Chứng minh rằng giả dụ 4a2 + 3ab - 11b2 chia hết cho năm thì a4 - b4 chia hết cho năm.

b. Tìm số dư trong phép chia của biểu thức (x + 1)(x + 3)(x + 5)(x + 7) + 2013 cho đa thức x2 + 8x + 12

Bài 3. (3 điểm)

Cho x > 0, y ≥ 0 thỏa mãn x3 + y3 = x - y. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A = x2 + y2

Bài 4: (6 điểm)

Cho ΔABC cân tại A (góc A < 60o). Trên 1 nửa mặt phẳng bờ AC chứa điểm B vẽ tia Ax sao cho góc CAx = ACB. Gọi E là điểm đối xứng với C qua Ax. Nối BE cắt Ax tại D. Các đường thẳng CD và CE cắt AB lần lượt tại I và K.

a. Chứng minh ACDE là hình thoi.

b. Chứng minh: AK.BA = BK.AI.

c. Gọi d là đường thẳng đi qua A không cắt cạnh BC. Xác định vị trí điểm M trên đường thẳng d sao cho chu vi tam giác MBC nhỏ nhất.

Bài 5: (2 điểm)

Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng một. M là điểm nằm trên đoạn BC. Đường vuông góc với AM tại M cắt cạnh CD tại N. Tìm vị trí điểm M để CN có độ dài lớn nhất.

MÔN THI: NGỮ VĂN - LỚP 8

Câu 1: (8 điểm)

"Bài thơ Quê hương của Tế Hanh cho thấy tình cảm quê hương trong sáng tha thiết của nhà thơ", hãy làm sáng tỏ.

Câu 2: (2 điểm)

Dựa vào đoạn văn Trong lòng mẹ, trích hồi ký "Những ngày thơ ấu" của Nguyên Hồng làm rõ tình yêu thương cháy bỏng của nhà văn thời ấu thơ đối với người mẹ bất hạnh.

MÔN THI: HÓA HỌC - LỚP 8

Câu 1: (3 điểm)

Cân bằng các phản ứng hóa học sau:

a. Al2(SO4)3 + KOH -> KAlO2 + K2SO4 + H2O

b. FexOy + CO -> FeaOb + CO2

c. CnH2n-2 + O2 -> CO2 + H2O

d. Fe3O4 + HCl -> FeCl2 + FeCl3 + H2O

e. M + HCl -> MCln + H2

f. FexOy + H2SO4 -> Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

Câu 2: (4 điểm)

Đốt cháy phốt pho trong không khí thu được chất rắn A, hòa tan A vào nước dư thu được dung dịch B. Cho kim loại natri dư vào dung dịch B thu được dung dịch C và khí D. Dẫn khí D đi qua hổ lốn bột E gồm Al2O3, Fe3O4, CuO nung nóng thu được hổ lốn kim loại F. Viết các phương trình hóa học xảy ra và cho biết A, B, C, D, F là các chất gì?

Câu 3: (4 điểm)

Cho các kim loại: K, Al, Fe và dung dịch HCl:

a. Nếu lấy cùng 1 khối lượng kim loại trên cho tác dụng hết với dung dịch HCl thì kim loại nào cho đa dạng khí hidro nhất?

b. Nếu thu được cùng 1 thể tích khí hidro thì khối lượng kim loại nào dùng ít nhất?

Câu 4: (5 điểm)

Cho 17,92 lít hổ lốn khí X gồm hidro và butan (C4H10) ở điều kiện tiêu chuẩn có tỷ khối so với oxi là 0,năm. Đốt hổ lốn X với 64 gam khí oxi. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hổ lốn khí Y.

a. Viết phương trình hóa học xảy ra.

b. Tính thành phần phần trăm thể tích mỗi khí trong hổ lốn Y.

Câu 5: (4 điểm)

Hỗn hợp khí A gồm a mol SO2 và 5a mol không khí. Nung nóng hổ lốn A với V2O5 xúc tác thu được hổ lốn khí B. Biết rằng tỉ khối hơi của A so với B bằng 0,93. Hãy tĩnh hiệu suất phản ứng trên với giả định không khí có chứa 80% thể tích là N2 và 20% thể tích là O2.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download