hoặc
Tài liệu học tập Sáng kiến kinh nghiệm - Một số đổi mới trong hình thức giảng dạy làm quen với văn học chữ viết, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Sáng kiến kinh nghiệm - Một số đổi mới trong hình thức giảng dạy làm quen với văn học chữ viết có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Giáo dục mầm non,Sáng kiến kinh nghiệm lớp mầm non

Dạy trẻ măng non là 1 công việc khó nhọc, không hề dễ dàng. Để giúp các cô có thêm kinh nghiệm, tailieuhoctap.com xin giới thiệu "Sáng kiến kinh nghiệm - Một số đổi mới trong hình thức giảng dạy làm quen với văn học chữ viết". Hi vọng tài liệu này giúp ich cho các bạn trong quá trình dạy trẻ.

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MẦM NON

Sáng kiến kinh nghiệm lớp măng non – 1 số đổi mới trong hình thức giảng dạy làm quen với văn học chữ viết

Thiết kế : Nguyễn Thị Thái Hằng, MN Hoa Lan – Tỉnh Hà Giang

1. Quan niệm và định hướng về SKKN trong giáo dục

1.một. Quan niệm

Sáng kiến: “Ý kiến giúp cho công việc tiến hành tốt hơn”.

Kinh nghiệm: “Điều hiểu biết có thể áp dụng hữu hiệu cho đời sống, có được nhờ sự tiếp xúc, từng trải với thực tế”.

1.hai. Một số định hướng về các loại SKKN trong GDMN:

SKKN trong lĩnh vực nuôi dưỡng, chăm sóc, GD trẻ MN.

SKKN trong lĩnh vực quản lý giáo dục MN.

SKKN trong lĩnh vực tự học, tự bồi dưỡng.

2. Cấu trúc bản sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục mầm non

Phần 1: Mở đầu

 • Sơ lược về cơ sở lý luận của SKKN
 • Thực trạng Vấn đề của SKKN
 • Những suy nghĩ của tác giả về Vấn đề của SKKN
 • Những khó khăn và thuận tiện khi giải quyết Vấn đề của SKKN 
 • Lý do và mục tiêu của SKKN

Phần 2: Nội dung SKKN

 • Trình bày và phân tích từng nội dung của SKKN
 • Tóm tắt ý nghĩa toàn bộ nội dung của SKKN
 • Trình bày kết quả của SKKN
 • Bài học kinh nghiệm

Phần 3: Kết luận và kiến nghị

Kết luận:

 • Nêu giá trị căn bản nhất của SKKN
 • Khẳng định tính khả thi và tính cần thiết của SKKN

Kiến nghị:

 • Các cấp QL và QLGD mầm non
 • Cơ sở GDMN

Ví dụ minh họa:

Về SKKN trong giáo dục măng non - Phòng giáo dục và Đào tạo thị xã Hà Giang - Trường măng non Hoa Lan

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download