hoặc
Tài liệu học tập Mẫu giấy khai đăng ký xe, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu giấy khai đăng ký xe có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Giao thông vận tải,Biểu mẫu hành chính

tailieuhoctap.com xin giới thiệu mẫu Giấy khai đăng ký xe trong trường hợp chủ xe đi đăng ký lại sau khi mua bán, đổi chủ hoặc đổi thay địa chỉ thường trú.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
---------***---------


BIỂN SỐ CŨ:……………

GIẤY KHAI ĐĂNG KÝ XE

Họ và tên chủ xe:………………………………………….Năm sinh:…………..................…….

Nơi thường trú:……………………………………....................................................................

Số CMND (Hộ chiếu):…….........….….. cấp ngày……./…../….. tại:…………….....................

Có chiếc xe:………...........……….Nhãn hiệu:………………......…..Số loại…….....................

Loại xe:…............................Màu sơn:……….......……Năm sản xuất:…………………………

Tên động cơ:…………..........Dung tích:………..........……………Công suất………………….

Kích thước bao: - Dài:…….......…….m; Rộng:………….....….m; Cao………......……….…m;

Tự trọng:…………….........................……….kg;

Tải trọng: - Số chỗ ngồi:……............……..; đứng:……......…..….; nằm……………….…........

    -Hàng hoá:………...............…….kg;

Số máy:……………………….................……….. Số khung:…………….................….............

Tôi xin cam đoan về nội dung khai trên đây là đúng. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

………..ngày…..tháng….năm200….

CÁN BỘ LÀM THỦ TỤC                                                                     CHỦ XE
       (Ký, ghi rõ họ tên)                                                      (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu giả dụ là xe cơ quan)

 

TRƯỞNG PHÒNG CSGT

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download