hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Địa lí - Đề 2, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Địa lí - Đề 2 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 8,Đề kiểm tra môn Địa lí

ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ, HỌC KÌ II, LỚP 8

Đề số hai (Thời gian làm bài: 45 phút)

A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)

B. NỘI DUNG ĐỀ

I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Câu một (3 điểm)

Khoanh tròn chỉ 1 chữ cái in hoa đứng trước ý đúng trong các câu sau:

a) Nhiệt độ trung bình 5 của không khí nước ta trên:
A. 21o C.
B. 22o C.
C. 23o C.
D. 24o C.

b) Lượng mưa trung bình 5 của nước ta là:
A. 800 – 1000 mm.
B. 1000 –1500 mm.
C. 1500 – 2000 mm.
D. trên 2000 mm.

c) Miền khí hậu có mưa muộn vào thu đông là miền khí hậu:
A. phía Bắc.
B. Đông Trường Sơn.
C. phía Nam.
D. Biển Đông.

d ) Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ nước ta có:
A. mùa đông tới sớm, kết thúc sớm.
B. mùa đông tới muộn, kết thúc muộn.
C. mùa đông tới sớm, kết thúc muộn.
D. mùa đông tới muộn, kết thúc sớm.

đ) Mùa lũ của sông ngòi Nam Bộ từ tháng:
A. năm tới tháng 10.
B. sáu tới tháng 10.
C. bảy tới tháng 11.
D. 9 tới tháng 12.

e) Đèo Hải Vân thuộc vùng núi:
A. Đông Bắc.
B .Trường Sơn Bắc.
C. Tây Bắc.
D.Trường Sơn Nam.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download