hoặc
Tài liệu học tập Chỉ thị 28/2012/CT-UBND, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Chỉ thị 28/2012/CT-UBND có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Tài chính - Ngân hàng,Tăng cường công tác quản lý, phòng chống mất cắp tài sản công thuộc các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Chỉ thị 28/2012/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý, phòng chống mất cắp tài sản công thuộc các công trình hạ tầng công nghệ đô thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-----------

Số: 28/2012/CT-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 5 2012

CHỈ THỊ
VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, PHÒNG CHỐNG MẤT CẮP TÀI SẢN CÔNG THUỘC CÁC CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Trong thời gian qua, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên xảy ra tình trạng mất cắp tài sản công thuộc các công trình hạ tầng công nghệ đô thị (bao gồm hệ thống giao thông, chiếu sáng công cộng, cung cấp năng lượng, cây xanh, cấp thoát nước,…) gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới an toàn giao thông và an ninh thứ tự trên địa bàn thành phố. Để chấn chỉnh tình trạng này, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các doanh nghiệp khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

1. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp có liên quan trên địa bàn thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, rộng rãi các quy định của pháp luật về bảo vệ phòng chống mất cắp hoặc xâm hại tài sản công thuộc các công trình hạ tầng công nghệ đô thị tới các cơ quan, doanh nghiệp, doanh nghiệp có liên quan và nhân dân trên địa bàn thành phố.

2. Ủy ban nhân dân các quận, huyện chủ trì phối hợp cùng các Sở, ngành chức năng có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể trong công tác tuyên truyền, tuần tra bảo vệ, phòng chống mất cắp hoặc xâm hại tài sản công thuộc các công trình hạ tầng công nghệ đô thị tới từng ấp, khu phố, tổ dân phố để nhân dân được biết và tham gia, phát huy vai trò các tổ nhân dân tự quản, tổ dân quân tự vệ; rộng rãi các chủng loại, hình thức vật tư thuộc hệ thống công trình hạ tầng công nghệ đô thị tới người dân và các doanh nghiệp buôn bán phế truất liệu trên địa bàn để nhận mặt và chỉ thu mua chủng loại vật tư này khi có nguồn gốc nguồn gốc rõ ràng, song song có giải pháp xử phạt nặng đối với các doanh nghiệp thu mua vật tư không rõ nguồn gốc; yêu cầu doanh nghiệp thu mua phế truất liệu cam kết và thông báo tới chính quyền địa phương khi phát hiện các trường hợp đối tượng bán chủng loại vật tư này. Báo cáo kết quả thực hiện hàng quý về Sở Giao thông vận chuyển trước ngày 25 của tháng cuối mỗi quý.

Chỉ đạo các doanh nghiệp trực thuộc thiết lập đường dây thông tin liên lạc 24/24 giờ, để người dân kịp thời thông báo các trường hợp đánh cắp, xâm hại tài sản công thuộc các công trình hạ tầng công nghệ đô thị trên địa bàn quản lý, song song có chế độ khen thưởng, nêu gương điển hình và nhân rộng trong quần chúng nhân dân đối với các trường hợp phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ tài sản công.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, phường, xã, thị trấn có trách nhiệm doanh nghiệp quản lý và bảo vệ các công trình hạ tầng công nghệ đô thị theo phân cấp trên địa bàn quản lý; thường xuyên doanh nghiệp kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm công trình hạ tầng công nghệ đô thị theo quy định và phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp trên giả dụ không hoàn thành nhiệm vụ.

3. Ban An toàn giao thông thành phố có trách nhiệm lồng ghép nội dung phòng chống mất cắp tài sản công thuộc các công trình hạ tầng công nghệ đô thị trong công tác tuyên truyền về an toàn giao thông tới từng địa phương, song song làm cơ sở để đánh giá thi đua cuối 5 của các quận, huyện.

4. Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp cùng các doanh nghiệp liên quan xây dựng định mức và đơn giá của hạng mục bảo vệ vật tư thuộc các công trình hạ tầng công nghệ đô thị trong quý I 5 2013, yêu cầu Bộ Xây dựng và Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, ban hành; Chỉ đạo lực lượng Thanh tra Xây dựng xử lý các trường hợp xâm phạm hệ thống hạ tầng công nghệ đô thị trên địa bàn thành phố.

5. Giao Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng Công an quận, huyện phối hợp với lực lượng Thanh tra Sở Xây dựng, Thanh tra Sở Giao thông vận chuyển, Thanh tra Xây dựng các quận, huyện và Ủy ban nhân dân các quận, huyện kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi xâm phạm tài sản công thuộc các công trình hạ tầng công nghệ đô thị theo quy định; chủ trì phối hợp với Sở Giao thông vận chuyển và Đài Truyền hình thành phố để doanh nghiệp tuyên truyền các nội dung liên quan tới công tác bảo vệ, phòng chống mất cắp tài sản công thuộc các công trình hạ tầng công nghệ đô thị trong chuyên mục An ninh thứ tự trong tuần; giao Công an phường, xã hấp thụ tin báo xâm hại các công trình hạ tầng công nghệ đô thị, báo đội Điều tra tổng hợp - Công an quận, huyện kịp thời khám nghiệm hiện trường và xác nhận có tù hãm.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download