hoặc
Tài liệu học tập Sáng kiến kinh nghiệm - Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh yếu lớp 1, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Sáng kiến kinh nghiệm - Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh yếu lớp 1 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Giáo dục Tiểu học,Tài liệu học tập lớp 1,Sáng kiến kinh nghiệm lớp 1

Sáng kiến kinh nghiệm - Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh yếu lớp một là sáng kiến kinh nghiệm lớp một, giúp phụ huynh và các thầy cô nâng cao chất lượng học sinh yếu kém, giúp học sinh nắm được kiến thức căn bản ngay từ đầu lớp một. Mời các bạn cùng tham khảo.

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN TẬP ĐỌC

Sáng kiến kinh nghiệm

Tên đề tài: Một số biện pháp rèn đọc cho học sinh yếu lớp một.

Phần I: Mở đầu

I- Lý do chọn đề tài:

Trong cộng cuộc đổi mới giáo dục và thực hiện nghiêm túc chủ chương chính sách của Đảng và Nhà nước nói chung của ngành giáo dục nói riêng về việc nói không với tiêu cực và bệnh thành tích từ năm học 2006-2007 đã biểu thị rất rõ. Theo thống kê trên toàn quốc nói chung và của các trường tiểu học nói riêng đã có biết bao học sinh ở lại lớp và học sinh yếu kém ngồi nhầm chỗ. Học sinh bỏ học do quá yếu không theo học được. Điều đó khiến cho tôi rất trăn trở làm thế nào để nâng cao chất lượng học sinh yếu kém giúp học sinh nắm được kiến thức căn bản ngay từ đầu lớp một, bởi lớp một là nền móng cho sự phát triển của học sinh sau này. Với lớp một điều quan trọng nhất là đọc, viết được có đọc được tốt học sinh mới hiểu được nội dung văn bản và lên lớp trên học sinh mới học tốt được các môn học khác. Mà từ xưa các nhà trường nói chung trường TH-KQ nói riêng chỏ chú trọng công ty bổ dưỡng thêm cho học sinh chuyên nghiệp mà chưa công ty phụ đạo riêng cho đối tượng học sinh yếu kém chính vì lẽ đó bản thân mỗi giáo viên chủ nhiệm phải có biện pháp để phụ đạo học sinh yếu của lớp mình. Vì vậy tôi đã chọn đề tài này

II - Cơ sở nghiên cứu – Đối tượng nghiên cứu

- Phạm vi và thời gian của đề tài: Đề tài này được áp dụng trong tất cả các giờ tiếng việt ở lớp một. Trong thời gian một 5 tại trường tiểu học Kim Quan - Thạch Thất - Hà Tây 3.

- Cơ sở nghiên cứu: Nghiên cứu các vấn đề có liên quan tới rèn đọc cho học sinh lớp một.

- Đề xuất một số biện pháp rèn đọc cho học sinh yếu lớp một.

- Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu về rèn đọc cho học sinh yếu lớp một.

- Các phương pháp nghiên cứu:

+ Phương pháp điều tra.

+ Phương pháp tổng kết kinh nghiệm.

+ Phương pháp thực nghiệm khoa học giáo dục.

+ Phương pháp nghiên cứu sản phẩm.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download