hoặc
Tài liệu học tập Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Thủ tục hành chính,Trong trường hợp tách thửa đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài

Hướng dẫn thủ tục Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn ngay lập tức với đất trong trường hợp tách thửa đối với công ty, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, công ty nước ngoài, cá nhân nước ngoài như sau:

1. Trình tự thực hiện  

- Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả sau khi đã được giải quyết, trả lời các ý kiến, thắc mắc của khách hàng có yêu cầu giải quyết công việc trong khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Hướng dẫn khách hàng trong việc hoàn tất các thủ tục hành chính, giấy tờ, biểu mẫu theo quy định.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định thì công ty thu nạp và viết phiếu nhận hồ sơ, vào sổ, cập nhật theo file để theo dõi quá trình giải quyết.

+ Trường hợp hồ sơ chưa hoàn chỉnh thì hướng dẫn để khách hàng bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định.

- Luân chuyển hồ sơ của khách hàng theo khuôn khổ trách nhiệm sau khi đã thu nạp để công ty giám định, giải quyết theo quy chế làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường cũng như các quy định khác có liên quan.

- Kiểm soát, đôn đốc nhắc nhở, theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ do các phòng chuyên môn thực hiện (đúng tiến độ giám định hồ sơ) theo quy định.

- Nhận kết quả hồ sơ đã giải quyết, thông báo kết quả đã giải quyết cho khách hàng theo phiếu hứa và trả lại cho khách hàng, thu phí, lệ phí theo quy định (nếu có). 

2. Cách thức thực hiện

- Tại Bộ phận thu nạp và trả kết quả Sở Tài nguyên và Môi trường và văn phòng đăng ký sử dụng đất.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo Mẫu số 01/ĐK-GCN). 

- Đơn đề nghị đăng ký biến động (theo Mẫu số 03/ĐK-GCN).

- Bản sao Quyết định thành lập công ty hoặc Giấy chứng nhận đăng ký buôn bán (khi nộp hồ sơ xuất trình bản gốc để đối chiếu).

- Văn bản chứng minh việc nhận quyền sử dụng đất từ việc tách thửa đất.

- Chứng từ chứng minh đã thực hiện nghĩa vụ tài chính sau khi nhận quyền sử dụng đất từ việc tách thửa đất.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn ngay lập tức với đất của thửa đất xin tách thửa (bản gốc).

- Bản trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất (thể hiện phần tách thửa) có xác nhận của UBND cấp xã nơi có đất. 

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ). 

4. Thời hạn giải quyết

- 30 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện

- Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. 

7. Kết quả

- Quyết định hành chính.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn ngay lập tức với đất hoặc chỉnh lý trên giấy chứng nhận.

8. Phí, lệ phí: 

- Lệ phí biến động: 20.000 đồng/hồ sơ.

9. Tên mẫu đơn, tờ khai

- Mẫu số 01/ĐK-GCN: Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận, quyền sử dụng đất, quyền sở hữa nhà ở và tài sản khác gắn ngay lập tức với đất.

- Mẫu số 03/ĐK-GCN Đơn đề nghị đăng ký biến động (Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/20010 quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn ngay lập tức với đất).

10. Căn cứ pháp lý  

- Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 5 2003. 

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 5 2004 về hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn ngay lập tức với đất.

- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn ngay lập tức với đất. 

Kích vào nút Tải về để tải thủ tục, mẫu hợp đồng và các căn cứ pháp lý này

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download