hoặc
Tài liệu học tập Thông tư về tiêu chuẩn khen thưởng vận động viên xuất sắc số 01/2015/TT-BVHTTDL, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thông tư về tiêu chuẩn khen thưởng vận động viên xuất sắc số 01/2015/TT-BVHTTDL có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Thể thao,Quy định về tiêu chuẩn khen thưởng VĐV, HLV xuất sắc

Thông tư 01/2015/TT-BVHTTDL Quy định về tiêu chuẩn khen thưởng và đề nghị khen thưởng vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích tuyệt vời tại các giải tán thao quốc tế do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.

Tiêu chuẩn khen thưởng vận động viên xuất sắc

BỘ VĂN HÓA, THỂ
THAO
VÀ DU LỊCH
-------

Số: 01/2015/TT-BVHTTDL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 5 2015

THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG VÀ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TẠI CÁC GIẢI THỂ THAO QUỐC TẾ

Căn cứ ngày 26 tháng 11 5 2003, Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng sáu 5 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 5 2013;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao và Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng,

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư quy định về tiêu chuẩn khen thưởng và đề nghị khen thưởng vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích tuyệt vời tại các giải tán thao quốc tế,

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều một. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về tiêu chuẩn khen thưởng và đề nghị khen thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích tuyệt vời tại các giải tán thao quốc tế bao gồm: Đại hội Thể thao Thế giới (Olympic Games), Đại hội Thể thao trẻ Thế giới (YOG), Đại hội Thể thao Châu Á (ASIAD), Đại hội Thể thao trẻ Châu Á (AYGS), Đại hội Thể thao Bãi biển Châu Á (ABG), Đại hội Thể thao võ thuật và trong nhà Châu Á (AIMAG), Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games), Đại hội Thể thao người khuyết tật Thế giới (Paralympic Games), Đại hội Thể thao người khuyết tật Châu Á (ASIAN Para Games), Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games) và các giải vô địch từng môn thể thao, giải vô địch trẻ từng môn thể thao Thế giới, Châu Á, Đông Nam Á.

Điều hai. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển thể thao nhà nước, đội tuyển thể thao nhà nước người khuyết tật (sau đây gọi tắt là vận động viên, huấn luyện viên).

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Môn thể thao Olympic: là môn thể thao được đưa vào chương trình thi đấu chính thức tại Đại hội Thể thao thế giới gần nhất diễn ra trước đó và ngay lập tức kề giải tán thao quốc tế vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích.

2. Huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện vận động viên: là huấn luyện viên được phân công trực tiếp huấn luyện, theo dõi, chỉ đạo các vận động viên thi đấu tại giải tán thao quốc tế.

Điều 4. Hình thức khen thưởng

1. Huân chương Lao động hạng nhất, hạng nhì và hạng ba.

2. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

3. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều năm. Nguyên tắc khen thưởng và đề nghị khen thưởng

Việc khen thưởng và đề nghị khen thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích tuyệt vời tại các giải tán thao quốc tế phải tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Điều 4 Thông tư số 21/2014/TT-BVHTTDL ngày 12 tháng 12 5 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về công tác thi đua khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các nguyên tắc sau:

1. Chú trọng khen thưởng các vận động viên, người trực tiếp tham gia thi đấu giành thành tích. Ưu tiên khen thưởng các vận động viên thuộc nhóm môn thể thao Olympic.

2. Việc đề nghị khen thưởng huấn luyện viên chỉ áp dụng đối với các huấn luyện viên trực tiếp tham gia huấn luyện vận động viên đạt thành tích tuyệt vời. Trường hợp đa dạng huấn luyện viên huấn luyện 1 vận động viên đạt thành tích tuyệt vời, căn cứ theo mức độ đóng góp, Đội Thể thao, Đoàn Thể thao Việt Nam có trách nhiệm chọn và giới thiệu huấn luyện viên tiêu biểu để đề nghị khen thưởng.

3. Đối với các môn thi đấu tập thể, cần lựa chọn các vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu, điển hình có đa dạng đóng góp lớn đối với thành tích chung của tập thể khi đề nghị khen thưởng cấp nhà nước.

4. Đối với vận động viên, huấn luyện viên đạt được đa dạng thành tích tuyệt vời trong 1 5 thì xem xét thành tích cao nhất của vận động viên, huấn luyện viên đó để đề nghị khen thưởng cấp nhà nước.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều sáu. Tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng nhất

1. Vận động viên đạt huy chương Vàng tại Olympic Games hoặc Paralympic Games.

2. Huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện vận động viên đạt huy chương Vàng tại Olympic Games.

Điều bảy. Tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng nhì

1. Vận động viên đạt 1 trong các tiêu chuẩn sau được đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng nhì:

a) Đạt huy chương Bạc tại Olympic Games hoặc Paralympic Games;

b) Đạt 02 huy chương Vàng cá nhân tại 1 kỳ ASIAD của môn thể thao Olympic;

c) Đạt huy chương Vàng tại ASIAD và phá kỷ lục Đại hội;

d) Đạt 02 huy chương Vàng tại 1 kỳ ASIAN Para Games;

đ) Đạt huy chương Vàng tại giải vô địch thế giới của môn thể thao Olympic.

2. Huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện vận động viên đạt 1 trong các thành tích sau được đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng nhì:

a) Đạt huy chương Bạc tại Olympic Games;

b) Đạt huy chương Vàng tại Paralympic Games;

c) Đạt huy chương Vàng tại giải vô địch thế giới của môn thể thao Olympic;

d) Đạt 02 huy chương Vàng tại 1 kỳ ASIAD hoặc 03 huy chương vàng tại 1 kỳ ASIAN Para Games.

Điều 8. Tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng ba

1. Vận động viên đạt 1 trong các tiêu chuẩn sau được đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng ba:

a) Đạt huy chương Đồng tại Olympic Games hoặc Paralympic Games;

b) Đạt huy chương Vàng tại ASIAD hoặc ASIAN Para Games;

c) Đạt 03 huy chương Vàng tại 1 kỳ SEA Games;

d) Đạt 02 huy chương Vàng cá nhân tại 1 kỳ SEA Games của môn thể thao Olympic;

đ) Đạt huy chương Vàng cá nhân SEA Games và phá kỷ lục SEA Games;

e) Đạt huy chương Vàng tại 03 kỳ SEA Games liên tiếp của môn thi có 1 nội dung thi đấu;

g) Đạt 03 huy chương Vàng tại 1 kỳ ASEAN Para Games;

h) Đạt huy chương Vàng tại giải vô địch thế giới của môn thể thao Olympic.

2. Huấn luyện viên trực tiếp huấn luyện vận động viên đạt 1 trong các thành tích sau được đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng ba:

a) Đạt huy chương Đồng tại Olympic Games hoặc huy chương Bạc tại giải vô địch thế giới của môn thể thao Olympic;

b) Đạt huy chương Bạc tại Paralympic Games;

c) Đạt huy chương Vàng tại ASIAD hoặc 02 huy chương Vàng tại 1 kỳ ASIAN Para Games;

d) Đạt 05 huy chương Vàng tại 1 kỳ SEA Games hoặc 05 huy chương Vàng tại 1 kỳ ASEAN Para Games.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download