hoặc
Tài liệu học tập Công văn 1307/LĐTBXH-ATLĐ, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Công văn 1307/LĐTBXH-ATLĐ có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Văn bản pháp luật,Lao động - Tiền lương,Hướng dẫn triển khai chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2012

Công văn 1307/LĐTBXH-ATLĐ hướng dẫn triển khai chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động 5 2012 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

BỘ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH XÃ HỘI

--------------
Số: 1307/LĐTBXH-ATLĐ
V/v Hướng dẫn triển khai chương trình Quốc gia
về an toàn lao động, vệ sinh lao động 5 2012

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 5 2012

                         Kính gửi:

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương 

Nhằm triển khai hiệu quả “chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động công đoạn 2011 - 2015” trong 5 2012 tại địa phương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo triển khai các công việc sau:

- Làm việc với Sở Tài chính của địa phương về chi tiết kinh phí từ ngân sách Trung ương hỗ trợ cho địa phương 5 2012 về “chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động 2011 - 2015”;

- Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động theo bản hướng dẫn gởi kèm Công văn này và trình phê phê duyệt dự toán đúng theo hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 140/2011/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 14/10/2011 của Liên Bộ Tài chính và Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động công đoạn 2011 - 2015.

Trong quá trình thực hiện giả dụ có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục An toàn lao động) để được hướng dẫn thêm. 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Cục ATLĐ (03 bản).

 KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 

(đã ký)

Bùi Hồng Lĩnh

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download