hoặc
Tài liệu học tập Đề thi khảo sát chất lượng Học kỳ II phòng GD Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh năm 2012 - 2013 - Môn Toán lớp 7, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi khảo sát chất lượng Học kỳ II phòng GD Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh năm 2012 - 2013 - Môn Toán lớp 7 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Có đáp án

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỨC THỌ

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2012 - 2013

MÔN THI: TOÁN - LỚP 7
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Bài một.

a) Thu gọn rồi tìm bậc của đơn thức sau: 2x2y.(-3xy)

b) Tìm x biết: |x - 3| + năm = 11

Bài 2:

Cho 2 đa thức: P (x) = 4x3 - 2x + hai + x2 – 4x3 + 2x2 + năm + x
                          Q(x) = 5x3 - x2 + 3x - 5x3 + 3 + 4x2 + 2x – 2

a) Thu gọn và xếp đặt các đa thức trên theo luỹ thừa giảm dần của biến.

b) Tính M(x) = P(x) - Q(x) rồi tìm nghiệm của đa thức M(x).

Bài 3.

Có 70 học sinh tham gia giải 1 bài toán, thời gian giải hoàn thành (tính bằng phút) của mỗi học sinh được ghi lại trong bảng sau.

Đề thi khảo sát chất lượng Học kỳ II phòng GD Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh 5 2012 - 2013 - Môn Toán lớp 7

a) Dấu hiệu cần tìm ở đây là gì? Có hầu hết bao nhiêu giá trị của dấu hiệu?

b) Tính số trung bình cộng (làm tròn tới chữ số thập phân trang bị hai)? Tìm mốt của dấu hiệu?

Bài 4.

Cho ∆ABC vuông tại B, phân giác AD (D thuộc BC). Qua D kẻ đường thẳng vuông góc với AC tại F. Chứng minh rằng:

a) ∆BAD = ∆FAD và AD là trung trực của BF.

b) BD < DC.

c) Trên tia đối của tia BA lấy điểm E sao cho BE = CF. Chứng minh ba điểm E, D, F thẳng hàng.

Bài 5:

Chứng tỏ rằng đa thức h(x) = x2 - 4x + 11 không có nghiệm.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download