hoặc
Tài liệu học tập Thủ tục cấp thêm giấy phép lao động cho người nước ngoài, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Thủ tục cấp thêm giấy phép lao động cho người nước ngoài có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Việc làm - Nhân sự,

Thủ tục cấp thêm giấy phép lao động cho người nước ngoài:

Cơ quan ban hành: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Mục đích: Quy định về hồ sơ yêu cầu cấp thêm giấy phép lao động cho người nước ngoài vào Việt Nam làm việc.

Đối tượng áp dụng:

- Người nước ngoài vào Việt Nam làm việc.

- Đơn vị thuê mướn lao động là người nước ngoài.

Tài liệu cần thiết:

Hồ sơ yêu cầu cấp thêm giấy phép lao động cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam theo hình thức hiệp đồng lao động.

I. Đối với người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà có nhu cầu làm việc cho doanh nghiệp khác cùng vị trí công việc đã được ghi trong giấy phép lao động:

Số bộ hồ sơ: 01.

Thành phần hồ sơ:

một. Văn bản yêu cầu cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam hoặc đại diện của công ty phi chính phủ nước ngoài theo mẫu số bảy.

2. Phiếu đăng ký dự tuyển lao động của người nước ngoài theo mẫu số một.

3. 03 (ba) ảnh mầu (kích thước 3cm x 4cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ 2 tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 (sáu) tháng tính từ thời điểm người nước ngoài nộp hồ sơ.

4. Bản chính hoặc bản sao giấy phép lao động đã được cấp.

5. Một trong các loại chứng từ về tuyển dụng lao động đối với trường hợp doanh nghiệp, cơ quan, công ty tại Việt Nam tuyển dụng lao động nước ngoài như sau:

- Bản sao chứng từ đăng thông báo tuyển dụng lao động vào làm việc tại vị trí dự định tuyển dụng người nước ngoài vào làm việc trên báo của trung ương và báo của địa phương, thời điểm thông báo phải trước khi tuyển dụng ít nhất là 30 ngày.

- Bản sao chứng từ tuyển dụng lao động là người nước ngoài thông qua công ty giới thiệu việc làm tại Việt Nam.

II. Đối với người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động và đang còn hiệu lực mà có nhu cầu làm công việc khác cùng vị trí:

1. Văn bản yêu cầu cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam hoặc đại diện của công ty phi chính phủ nước ngoài theo mẫu số bảy.

2. Phiếu đăng ký dự tuyển lao động của người nước ngoài theo mẫu số một.

3. 03 (ba) ảnh mầu (kích thước 3cm x 4cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ 2 tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 (sáu) tháng tính từ thời điểm người nước ngoài nộp hồ sơ.

4. Bản chính hoặc bản sao giấy phép lao động đã được cấp.

5. Một trong các loại bản sao văn bản chứng nhận trình độ chuyên môn, công nghệ tương ứng với các trường hợp sau:

- Chứng nhận về trình độ chuyên môn, công nghệ cao của người nước ngoài bao gồm bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ phù hợp với chuyên môn, công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động.

- Giấy xác nhận ít nhất 05 (năm) 5 kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận và phù hợp với công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động đối với trường hợp người nước ngoài là nghệ nhân các ngành nghề truyền thống hoặc người có kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý nhưng không có chứng chỉ, bằng công nhận.

- Bản liệt kê các câu lạc bộ bóng đá mà cầu thủ đã tham gia thi đấu hoặc chứng nhận của câu lạc bộ mà cầu thủ đã tham gia thi đấu ngay lập tức trước đó đối với trường hợp người nước ngoài được tuyển dụng làm cầu thủ bóng đá cho các câu lạc bộ bóng đá tại Việt Nam.

6. Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài. Trường hợp người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam thì do Bệnh viên Đa khoa cấp tỉnh hoặc do 1 trong 05 bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh sau đây cấp:

- Bệnh viện Chợ Rẫy;

- Phòng khám đa khoa quốc tế Columbia;

- Bệnh viện Thống Nhất;

- Bệnh viện Việt – Pháp;

- Phòng khám đa khoa quốc tế International SOS.

III. Đối với người nước ngoài đã được cấp giấy phép lao động nhưng hết hiệu lực hoặc vô hiệu mà có nhu cầu làm việc cho doanh nghiệp khác cùng vị trí công việc đã ghi trong giấy phép lao động:

1. Văn bản yêu cầu cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động hoặc đối tác phía Việt Nam hoặc đại diện của công ty phi chính phủ nước ngoài theo mẫu số bảy.

2. Phiếu đăng ký dự tuyển lao động của người nước ngoài theo mẫu số một.

3. 03 (ba) ảnh mầu (kích thước 3cm x 4cm, đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ 2 tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 (sáu) tháng tính từ thời điểm người nước ngoài nộp hồ sơ.

4. Bản chính hoặc bản sao giấy phép lao động đã được cấp.

5. Một trong các loại chứng từ về tuyển dụng lao động đối với trường hợp doanh nghiệp, cơ quan, công ty tại Việt Nam tuyển dụng lao động nước ngoài như sau:

- Bản sao chứng từ đăng thông báo tuyển dụng lao động vào làm việc tại vị trí dự định tuyển dụng người nước ngoài vào làm việc trên báo của trung ương và báo của địa phương, thời điểm thông báo phải trước khi tuyển dụng ít nhất là 30 ngày.

- Bản sao chứng từ tuyển dụng lao động là người nước ngoài thông qua công ty giới thiệu việc làm tại Việt Nam.

Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải dịch ra tiếng Việt.

Phiếu lý lịch tư pháp; giấy chứng nhận sức khỏe; giấy xác nhận ít nhất 05 (năm) 5 kinh nghiệm trong nghề nghiệp, trong điều hành sản xuất, quản lý được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận; văn bản chứng nhận trình độ chuyên môn, công nghệ (bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ) do cơ quan, công ty nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự và kèm theo bản dịch bằng tiếng Việt;

Bản dịch, bản sao phải được công chứng Việt Nam công chứng.

Hồ sơ trả lại: Một trong các văn bản sau:

1. Giấy phép lao động.

2. Văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời về việc cấp giấy phép lao động, hồ sơ đã nhận.

Thời điểm nộp hồ sơ: Ít nhất 20 ngày làm việc trước ngày doanh nghiệp, cơ quan, công ty tại Việt Nam dự định người nước ngoài bắt đầu làm việc tại doanh nghiệp.

Quy trình giải quyết: Đơn vị tuyển dụng lao động nộp hồ sơ yêu cầu cấp giấy pháp lao động cho người nước ngoài tại bộ phận tiếp thu và giao trả kết quả giải quyết hồ sơ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh số 159 Pasteur phường sáu quận 3. Đơn vị tuyển dụng nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp thu và giao trả kết quả giải quyết hồ sơ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh số 159 Pasteur phường sáu quận 3 theo thời gian ghi trên giấy biên nhận.

Lệ phí: 400.000 đồng/giấy phép.

Thời gian: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Căn cứ pháp lý:

- Bộ luật Lao động đã được sửa đổi bổ sung.

- Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về việc quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành 1 số điều của Nghị Định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 5 2008 của Chính phủ và Nghị Định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng sáu 5 2011 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị Định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 03 5 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam .

- Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/06/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 5 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

- Quyết định số 96/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành mức phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (có hiệu lực kể từ ngày ký).

Địa điểm tiếp nhận: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download