hoặc
Tài liệu học tập Giáo án bài Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Giáo án bài Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Giáo Án - Bài Giảng,Giáo án điện tử,Giáo án điện tử môn Toán lớp 4

tailieuhoctap.com xin gởi tới các bạn giáo án điện tử môn Toán lớp 4 bài “Tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số của 2 số đó”. Đây là bài giáo án rất chi tiết, mạch lạc, nêu rõ được mục đích cần đạt được của cô và trò trong bài “Tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số của 2 số đó”, mời các bạn cùng tải về sử dụng.

Giáo án bài "Tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số của 2 số đó”

BÀI: TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ

I. Mục tiêu

  • Giúp học sinh nhận mặt dạng và biết cách giải bài toán “Tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số của 2 số đó”.
  • Học sinh thực hành giải toán “Tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số của 2 số đó”.
  • Học sinh yêu thích môn học, áp dụng bài học vào đời sống, rèn tính chu đáo.

II. Đồ dùng dạy học

  • Bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy - học

Hoạt động dạy Hoạt động học

1. Ổn định lớp: Cả lớp hát.

2. Kiểm tra bài cũ: “Giới thiệu tỉ số”.

- Tiết toán trước các em học bài gì?

- Gọi hai học sinh lên bảng thực hiện.

Viết tỉ số của m và n, biết:

m = 5; n = 4

m = 1; n = 3

m = 2; n = 5

m = 4; n = 7

- Giáo viên nhận xét.

3. Bài mới:

a. Giới thiệu bài:

- Trong chương năm các em sẽ được học tỉ số - 1 số bài toán liên quan tới tỉ số và tỉ lệ bản đồ.

- Vậy bạn nào cho cô biết tiết trước các em đã được học bài gì? Sau khi học bài tỉ số, cô có một bài toán muốn đố các em:

Tổng học sinh lớp 4/2 có 35 người, trong đó số bạn nam bình 3/4 số bạn nữ. Hỏi lớp 4/2 có bao nhiêu bạn nam, bao nhiêu bạn nữ?

Muốn tìm được hai số đó thì hôm nay cô và các em cùng tìm hiểu một dạng toán mới “Tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số của 2 số đó”.

b. Các hoạt động:

Hoạt động 1: Hướng dẫn HS tìm hiểu bài

*Bài toán 1:

- Nêu bài toán: Tổng của hai số là 96. Tỉ số của hai số đó là 3/5. Tìm hai số đó.

- GV hướng dẫn học sinh phân tích đề:

  • Bài toán cho biết gì?
  • Bài toán yêu cầu gì?
  • Bạn nào cho cô biết ở đây đề bài cho tổng thì chúng ta sẽ thực hiện phép tính gì?

- Hướng dẫn học sinh vẽ sơ đồ tóm tắt:

  • Dựa vào tỉ số của hai số, bạn nào cho cô biết số bé là bao nhiêu phần? số lớn bao nhiêu phần?
  • Tóm tắt sơ đồ đúng:

- HS hát.

HS trả lời.

HS thực hiện:

HS trả lời.

HS lắng nghe.

 

 

 

 

 

 

HS đọc bài toán một.

Bài toán cho biết tổng hai số là 96, tỉ số của hai số là 3/5.

Yêu cầu tìm hai số đó.

HS trả lời phép cộng.

Ta biểu diễn số bé thành 3 phần bằng nhau và số lớn bằng năm phần như thế.

1 học sinh lên bảng vẽ, cả lớp vẽ vào giấy nháp.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download