hoặc
Tài liệu học tập Khóa luận: Kế hoạch xây dựng thương hiệu khoai lang Ba Hạo ở thị trường Việt Nam giai đoạn 2008 - 2010, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Khóa luận: Kế hoạch xây dựng thương hiệu khoai lang Ba Hạo ở thị trường Việt Nam giai đoạn 2008 - 2010 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Luận văn,Quản trị Kinh doanh,Khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh

Với đề tài nghiên cứu dưới đây: Kế hoạch xây dựng nhãn hiệu khoai lang Ba Hạo ở thị trường Việt Nam công đoạn 2008 - 2010. Bài khóa luận tốt nghiệp này sẽ giúp ích cho các bạn sinh viên ngành Quản trị buôn bán có thêm tài liệu tham khảo để sẵn sàng cho bài luận văn, khóa luận tốt nghiệp sắp đến đây.

Khóa luận: Kế hoạch xây dựng nhãn hiệu khoai lang Ba Hạo ở thị trường Việt Nam công đoạn 2008 - 2010

1.một Bối cảnh nghiên cứu

Ngày nay, với sự phát triển của nền kinh tế - xã hội, con người đã có đa dạng điều kiện để phát triển toàn diện từ vật chất tới tinh thần. Nhận thức của con người luôn đổi thay theo hướng phát triển ngày càng cao. “Về nhận thức của người tiêu dùng: Một số điều tra được tiến hành đều chỉ ra rằng nhãn hiệu là chi tiết quyết định và là cơ sở để người tiêu dùng lựa chọn shopping. Lý do chính yếu là nhãn hiệu tạo cho họ sự an tâm về thông tin nguồn gốc, tin tưởng vào chất lượng sản phẩm, tần tiện thời gian tìm kiếm thông tin, giảm rủi ro". Vì vậy, nhãn hiệu là 1 tài sản vô hình của doanh nghiệp, giúp cho doanh nghiệp tạo lợi thế cạnh tranh so với đối thủ cùng ngành, mở rộng thị trường, duy trì khách hàng cũ và thu hút khách hàng mới.

Bên cạnh đó, từ khi gia nhập WTO, kinh tế Việt Nam trên đường hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Do đó, các doanh nghiệp Việt Nam phải tuân thủ các lề luật, pháp luật của Việt Nam và quốc tế, đặc thù là quyền Sở hữu trí tuệ - nhãn hiệu, nhãn hiệu hàng hóa..... Nhận thấy được lợi ích của quyền Sở hữu trí tuệ để bảo vệ sản phẩm, nhãn hiệu nên doanh nghiệp tư nhân Ba Hạo đã tiến hành xây dựng nhãn hiệu, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa. Tuy nhiên, sản phẩm khoai lang của doanh nghiệp tư nhân Ba Hạo chỉ mới ở điểm bắt đầu là đăng ký nhãn hiệu khoai lang Ba Hạo.

Thương hiệu khoai lang Ba Hạo vẫn là 1 nhãn hiệu mới, vị thế trên thị trường còn thấp, vẫn chưa có sự khác biệt so với các sản phẩm khoai lang có nguồn gốc khác trong nhận thức của khách hàng. Điều này sẽ làm giảm các giá trị tiềm tàng trong sản phẩm khoai lang của doanh nghiệp Ba Hạo. Thị trường chính yếu của doanh nghiệp tư nhân Ba Hạo là thị trường nội địa. Vậy doanh nghiệp phải làm gì để nâng cao vị thế nhãn hiệu của doanh nghiệp trên thương trường. Yêu cầu đặt ra là doanh nghiệp phải nhận thức chính xác về nhãn hiệu và có kế hoạch xây dựng nhãn hiệu phù hợp.

Nhận thức được tầm quan trọng của nhãn hiệu và xuất phát thực từ tiễn của doanh nghiệp tư nhân Ba Hạo nên tác giả chọn đề tài “Kế hoạch xây dựng nhãn hiệu khoai lang Ba Hạo ở thị trường Việt Nam công đoạn 2008 - 2010” để viết khoá luận tốt nghiệp đại học của mình.

1.hai Mục tiêu nghiên cứu

Như đã nói đến, nhãn hiệu là một điều tương đối mới đối với doanh nghiệp tư nhân Ba Hạo, nhãn hiệu sản phẩm khoai lang của doanh nghiệp chỉ ngừng lại ở khâu đăng ký nhãn hiệu hàng hóa. Các bước công nghệ để xây dựng nhãn hiệu như: nghiên cứu thị trường khoai lang Việt Nam; xác định tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu của thương hiệu; định vị thương hiệu; xây dựng hệ thống nhận mặt thương hiệu; truyền thông thương hiệu; đánh giá hiệu quả của kế hoạch xây dựng nhãn hiệu. vẫn chưa được tiến hành. Vì vậy, để góp phần vào sự phát triển nhãn hiệu của doanh nghiệp, đề tài nghiên cứu này có các mục tiêu sau:

  • Mô tả khách hàng mục tiêu của DNTN Ba Hạo ở thị trường Việt Nam.
  • Đánh giá thị trường khoai lang nội địa.
  • Nghiên cứu về tính cách của chủ doanh nghiệp tư nhân Ba Hạo.
  • Đề xuất kế hoạch xây dựng nhãn hiệu khoai lang Ba Hạo trong công đoạn 2008-2010 ở thị trường Việt Nam.

Cấu trúc của báo cáo nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu gồm có sáu chương:

Chương 1: Giới thiệu qua quýt về bối cảnh nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, khuôn khổ nghiên cứu và ý nghĩa thực tiễn của đề tài.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết về thương hiệu: giới thiệu các khái niệm và lý thuyết về nhãn hiệu, đưa ra mô hình nghiên cứu xây dựng nhãn hiệu cho khoai lang của doanh nghiệp tư nhân Ba Hạo.

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu: chương này sẽ trình bày giao diện nghiên cứu, phương pháp thu và xử lý dữ liệu, phương pháp chọn mẫu. Những dữ liệu cần thu là số liệu về kết quả họat động buôn bán của DNTN Ba Hạo trong hai 5 2006 – 2007, thông tin về thị trường và ngành hàng nông sản khoai lang ở Việt Nam trong các 5 qua và xu thế phát triển trong các 5 tiếp theo, tìm hiểu nhu cầu, các đặc điểm tâm lý của khách hàng mục tiêu.

Chương 4: Nghiên cứu marketing: chương này giới thiệu việc nghiên cứu các thông tin về thị trường, khách hàng, nhân cách chủ DNTN Ba Hạo.

Chương 5: Từ các thông tin đầu vào được xử lý ở chương 4, chương này sẽ yêu cầu giải pháp xây dựng thương hiệu: xác định mục tiêu, tầm nhìn, sứ mệnh của thương hiệu; định vị nhãn hiệu và xây dựng hệ thống nhận mặt nhãn hiệu. kế hoạch truyền thông nhãn hiệu, kế hoạch tổ chức thực hiện đánh giá hiệu quả của quá trình xây dựng nhãn hiệu.

Chương 6: Tổng kết lại các vấn đề đã nghiên cứu, yêu cầu các ý kiến đóng góp về phía doanh nghiệp và tổ chức chính quyền.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download