hoặc
Tài liệu học tập Đề kiểm tra Học kỳ I lớp 2 năm 2012 - 2013, Trường tiểu học Gia Hòa tỉnh Hải Dương, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề kiểm tra Học kỳ I lớp 2 năm 2012 - 2013, Trường tiểu học Gia Hòa tỉnh Hải Dương có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Giáo dục Tiểu học,Tài liệu học tập lớp 2,Đề thi học kỳ lớp 2

Đề kiểm tra Học kỳ I lớp hai môn Toán - Tiếng Việt

TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA HÒA

Họ tên: .................................
Lớp 2: .................................

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ một LỚP 2
NĂM HỌC 2012 - 2013

ĐỀ THI MÔN: TIẾNG VIỆT

A - KIỂM TRA ĐỌC

I - Đọc thành tiếng: (5 điểm)

II - Kiểm tra đọc hiểu: (5 điểm) (20 phút)

1/ Đọc thầm bài: “Câu chuyện bó đũa” (Trang 112 - TV2/tập 1)

2/ Làm bài tập:

Bài 1: Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng cho mỗi câu hỏi sau:

1/ Lúc nhỏ, các người con sống như thế nào?
A. Hay gây gổ.
B. Hay va chạm.
C. Sống rất hòa thuận.

2/ Người cha gọi bốn người con lại để làm gì?

A. Cho tiền.
B. Cho mỗi người con 1 bó đũa.
C. Ai bẻ được bó đũa này thì cha thưởng cho túi tiền.

3/ Người cha bẻ gãy bó đũa bằng cách nào?

A. Cởi bó đũa ra bẻ gãy từng chiếc.
B. Cầm cả bó đũa bẻ gãy.
C. Dùng dao chặt gãy bó đũa.

4/ Câu: “Bốn người con lần lượt bẻ bó đũa” thuộc kiểu câu gì?

A. Ai là gì?
B. Ai làm gì?
C. Ai thế nào?

Bài 2: Gạch chân các từ chỉ hoạt động có trong câu văn sau:

Chú gà trống vươn mình, dang đôi cánh to, khoẻ như 2 cái quạt, vỗ phành phạch, rồi gáy vang: "Ò... ó...o...o!"

Bài 3: Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau:

a) Cò ngoan ngoãn siêng năng học tập.

b) Quanh ta, mọi vật mọi người đều làm việc.

B - KIỂM TRA VIẾT (HS làm vào giấy ô li)

I - Chính tả: (15 phút)

Nghe - viết: Con chó nhà hàng xóm (Tiếng Việt lớp hai - Tập 1- trang 131)

II - Tập làm văn: (25 phút)

Viết 1 đoạn văn ngắn (từ 4 - năm câu) kể về gia đình em.

ĐỀ THI MÔN: TOÁN

PHẦN TRẮC NGHIỆM

Bài 1: Khoanh tròn vào câu trả lời đúng và hoàn thành các bài tập sau:

a) Tìm x , biết 9 + x = 16
A. x = 9              B. x = 8             C. x = 7

b) Phép tính nào dưới dưới đây có kết quả là 100?
A. 55 + 35             B. 23 + 77             C. 69 + 30

c) Kết quả tính 12 - hai - sáu bằng kết quả phép trừ nào dưới đây?
A. 12 - 8             B. 12 - bảy             C. 12 - 6

d) Điền dấu >, < = ?

7 + sáu + 3 ..... bảy + 9 + 0

15 - 8 - năm ......13 - 8 - 2

đ) Đúng ghi đ, sai ghi s

- Tháng 12 có 30 ngày

- Từ bảy giờ tới 8 giờ là 60 phút

e) Hình sau có

Đề kiểm tra Học kỳ I lớp hai 5 2012 - 2013

A. 3 tứ giác
B. 4 tứ giác
C. năm tứ giác

PHẦN TỰ LUẬN

Bài 2: Đặt tính rồi tính

50 - 32             46 + 39             83 + 17             93 - 9             100 - 68

Bài 3: Tính

36 + 18 - 45 = ...............................

76 - 29 + 8 =..................................

Bài 4: Tìm X:

42 - X = 24

X - 24 = 56

Bài 5: Năm nay bà 62 tuổi, mẹ kém bà 28 tuổi. Hỏi 5 nay mẹ bao nhiêu tuổi?

Bài 6: Tính hiệu, biết số bị trừ là số lớn nhất có 2 chữ số và số trừ là 90.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download