hoặc
Tài liệu học tập Đề thi thử Đại học cao đẳng năm 2013 môn Địa lý, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi thử Đại học cao đẳng năm 2013 môn Địa lý có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Luyện thi đại học,Luyện thi đại học khối C,Đề thi thử Địa lý

Đề thi thử đại học môn Địa Lý

ĐỀ LẺ
Dành cho thí sinh có số báo danh lẻ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2013
MÔN: ĐỊA LÍ (Thời gian: 90 phút)

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8 điểm)

Câu I (3 điểm) Cho bảng số liệu sau :

Nhiệt độ trung bình của 1 số địa điểm ở nước ta
Đề thi thử Đại học cao đẳng 5 2013 môn Địa lý

1. Nhận xét sự đổi thay nhiệt độ nước ta từ Bắc vào Nam và nêu nguyên nhân của sự đổi thay đó.

2. Phân tích các mặt mạnh và mặt hạn chế của nguồn lao động nước ta?

Câu II (2 điểm)

Cho bảng số liệu: Dân số và tỉ lệ gia tăng dân số của nước ta công đoạn 1960 – 2009

Đề thi thử Đại học cao đẳng 5 2013 môn Địa lý

1. Vẽ biểu đồ tính hợp bộc lộ sự đổi thay số dân và tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên ở nước ta công đoạn 1960 -2009

2. Qua biểu đồ hãy nhận xét và giải thích về sự biến động dân số và tỉ lệ gia tăng dân số nước ta.

Câu III (3 điểm)

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học em hãy:

1. Kể tên năm thành phố trực thuộc trung ương, các đô thị có quy mô dân số từ 100 000 tới 200 000 người trở lên.

2. Hãy cho biết Trung du và miền núi Bắc Bộ có các loại khoáng sản chính yếu nào, phân bố ở đâu?

II. PHẦN RIÊNG (2 điểm)

Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 câu (câu IV.a hoặc câu IV.b)

Câu IV.a: Theo chương trình chuẩn (2.0 điểm)

Phân tích ý nghĩa của việc tăng cường cơ sở hạ tầng giao thông chuyên chở đối với phát triển kinh tế của Duyên hải Nam Trung Bộ.

Câu IV.b: Theo chương trình nâng cao (2.0 điểm)

Cho bảng số liệu dưới đây:

Cơ cấu sử dụng đất của nước ta vào thời điểm 01/01 hàng 5 (đơn vị:%)
Đề thi thử Đại học cao đẳng 5 2013 môn Địa lý

Nêu nhận xét và giải thích về sự đổi thay cơ cấu sử dụng đất ở nước ta.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download