hoặc
Tài liệu học tập Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Lượng giác, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Lượng giác có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Luyện thi đại học,Luyện thi đại học khối A,Đề thi Toán lượng giác

ÔN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN CHUYÊN ĐỀ: LƯỢNG GIÁC

VẤN ĐỀ 1: PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

A. PHƯƠNG PHÁP GIẢI

I. Phương trình lượng giác cơ bản

* cosx = cosα ↔ x = ± α + k2π

* tanx = tanα ↔ x = α + kπ

* cotx = cotα ↔ x = α + kπ 

Với k thuộc Z

II. Phương trình bậc 2 đối với 1 hàm số lượng giác

* asin2x + bsinx + c = 0. Đặt t = sinx, |t| ≤ 1

* acos2x + bcosx + c = 0. Đặt t = cosx, |t| ≤ 1

* atan2x + btanx + c = 0. Đặt t = tanx

* acot2x + bcotx + c = 0. Đặt t = cotx

III. Phương trình bậc nhất đối với sinx, cosx

asinx + bcosx = c (*)

Điều kiện có nghiệm: a2 + b2 ≥ c2

Cách 1:

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Lượng giác

Cách 2:

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Lượng giác

Cách 3:

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Lượng giác

IV. Phương trình đối xứng: a(sinx + cosx) + bsinxcosx + c = 0

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Lượng giác

V. Phương trình đẳng cấp bậc hai đối với sinx, cosx

asin2x + bsinxcosx + ccos2x = 0

- Xét cosx = 0 ↔ x = π/2 + kπ (k thuộc Z) có là nghiệm không?

- Xét cosx # 0. Chia hai vế cho cos2x ta thu được phương trình bậc hai theo tanx. 

Chú ý: Nếu là phương trình đẳng cấp bậc k đối với sinx, cosx thì ta xét cosx = 0 và xét cosx # 0 chia hai vế của phương trình cho coskx và ta thu được 1 phương trình bậc k theo tanx

B. ĐỀ THI

Bài 1: Đại học khối A 5 2011

Giải phương trình:cÔn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Lượng giác

Giải:

Điều kiện: sinx # 0. Khi đó:

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Lượng giác

Bài 2: Đại học khối B 5 2011

Giải phương trình: sin2x.cosx + sinx.cosx = cos2x + sinx + cosx

Giải:

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Lượng giác

Bài 3: Đại học khối D 5 2011

Giải phương trình: 

Ôn thi Đại học môn Toán - Chuyên đề: Lượng giác

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download