hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Quảng Bình năm học 2012 - 2013 môn Vật lí - Có đáp án, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Quảng Bình năm học 2012 - 2013 môn Vật lí - Có đáp án có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Sở GD&ĐT Quảng Bình

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG BÌNH
(Đề thi chính thức)

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9 THCS
NĂM HỌC 2012-2013
(Khóa ngày 27 tháng 3 5 2013)

MÔN THI: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
--------------------------------------------------------------------------------

Câu một. (2,0 điểm)

Hai ô tô song song xuất phát từ A đi tới B cách A 1 khoảng L. Ô tô thứ 1 đi nửa quãng đường đầu với tốc độ không đổi v1 và đi nửa quãng đường sau với tốc độ không đổi v2. Ô tô đồ vật 2 đi nửa thời gian đầu với tốc độ không đổi v1 và đi nửa thời gian sau với tốc độ không đổi v2.

a) Hỏi ô tô nào đi tới B trước và tới trước ôtô còn lại bao lâu?

b) Tìm khoảng cách giữa 2 ô tô khi 1 ô tô vừa tới B.

Câu hai. (2,0 điểm)

Trong 1 bình hình trụ diện tích đáy S có chứa nước, 1 cục nước đá được giữ bởi 1 sợi chỉ nhẹ, không giãn có 1 đầu được buộc vào đáy bình như hình vẽ, sao cho khi nước đá tan hết thì mực nước trong bình hạ xuống 1 đoạn Δh. Biết trọng lượng riêng của nước là dn. Tìm lực căng của sợi chỉ khi nước đá chưa kịp tan.

Câu 3. (2,0 điểm)

Có 2 bình cách nhiệt đựng cùng 1 loại chất lỏng. Một học sinh lần lượt múc từng ca chất lỏng ở bình một đổ vào bình hai và ghi lại nhiệt độ khi cân bằng của bình hai sau mỗi lần đổ, trong bốn lần ghi đầu tiên lần lượt là: t1 = 10oC, t2 = 17,5oC, t3 (bỏ sót chưa ghi), t4 = 25oC. Hãy tính nhiệt độ t0 của chất lỏng ở bình một và nhiệt độ t3 ở trên. Coi nhiệt độ và khối lượng mỗi ca chất lỏng lấy từ bình một là như nhau. Bỏ qua các sự luận bàn nhiệt giữa chất lỏng với bình, ca và môi trường bên ngoài.

Câu 4. (2,0 điểm)

Cho mạch điện như hình vẽ. Biết UAB không đổi, R1 = 18Ω, R2 = 12Ω, biến trở có điện trở toàn phần là Rb = 60Ω, điện trở của dây nối và các ampe kế không đáng kể. Xác định vị trí con chạy C sao cho:

a) ampe kế A3 chỉ số không.

b) 2 ampe kế A1, A2 chỉ cùng giá trị.

c) 2 ampe kế A1, A3 chỉ cùng giá trị.

Câu 5 (2,0 điểm)

a) Một vật sáng dạng đoạn thẳng AB đặt vuông góc với trục chính của 1 thấu kính tụ hợp có tiêu cự bằng 40 cm, A ở trên trục chính. Dịch chuyển AB dọc theo trục chính sao cho AB luôn vuông góc với trục chính. Khi khoảng cách giữa AB và ảnh thật A’B’ của nó qua thấu kính là nhỏ nhất thì vật cách thấu kính 1 khoảng bao nhiêu? Ảnh lúc đó cao gấp bao nhiêu lần vật?

b) Cho 2 thấu kính tụ hợp L1, L2 có trục chính trùng nhau, cách nhau 40 cm. Vật AB được đặt vuông góc với trục chính, A nằm trên trục chính, trước L1 (theo đồ vật tự). Khi AB chuyển dịch dọc theo trục chính (AB luôn vuông góc với trục chính) thì ảnh A’B’ của nó tạo bởi hệ 2 thấu kính có độ cao không đổi và gấp 3 lần độ cao của vật AB. Tìm tiêu cự của 2 thấu kính.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download