hoặc
Tài liệu học tập Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Thanh Hóa năm học 2010 - 2011 môn Địa lý (Có đáp án), tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 9 THCS tỉnh Thanh Hóa năm học 2010 - 2011 môn Địa lý (Có đáp án) có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Sở GD&ĐT Thanh Hóa

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH HÓA
(Đề thi chính thức)

KỲTHI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 THCS
CẤP TỈNH NĂM HỌC 2010- 2011
Ngày thi: 24/03/2011

MÔN THI: ĐỊA LÝ
Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
--------------------------------------------------------------------------------

Câu một. (4,0 điểm)

Trình bày đặc điểm phân bố dân cư của nước ta. Giải thích tại sao dân cư nước ta có sự phân bố không đồng đều.

Câu hai. (4,0 điểm)

Dịch vụ là 1 trong ba khu vực kinh tế lớn giữ vai trò quan trọng trong sản xuất và đời sống. Em hãy:

a. Trình bày đặc điểm phát triển ngành dịch vụ ở nước ta.

b. Tại sao nói Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là 2 trung tâm dịch vụ lớn nhất và nhiều nhất?

Câu 3. (6,0 điểm)

Cho bảng số liệu: 

Diện tích gieo trồng, phân theo nhóm cây 5 1990 và 2002. (Đơn vị: Nghìn ha)

a. Hãy vẽ biểu đồ diễn đạt quy mô và cơ cấu diện tích gieo trồng các nhóm cây của nước ta 5 1990 và 2002.

b. Nhận xét về sự đổi thay quy mô và cơ cấu diện tích gieo trồng các nhóm cây.

Câu 4. (6,0 điểm)

Đồng bằng sông Hồng có các thuận tiện và khó khăn gì để phát triển sản xuất lương thực?

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download