hoặc
Tài liệu học tập Luận văn: Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty Truyền tải điện 4, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Luận văn: Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty Truyền tải điện 4 có 3 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Luận văn,Kinh tế,Luận văn thạc sĩ ngành Kinh tế

Bài luận văn thạc sĩ ngành Kinh tế dưới đây với đề tài nghiên cứu: Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty Truyền tải điện 4. Với nội dung và đề tài nghiên cứu này các bạn sinh viên ngành Kinh tế có thể học hỏi và tham khảo để sẵn sàng cho bài khóa luận, luận văn tốt nghiệp sắp đến đây của mình.

Luận văn: Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty Truyền tải điện 4

Lý do chọn đề tài

Đối với Việt Nam, ngành điện là 1 trong các ngành mấu chốt, có vai trò vô cùng quan trọng thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế – xã hội; góp phần không nhỏ trong công cuộc xóa đói giảm nghèo; đẩy nhanh tiến độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo đảm an ninh quốc phòng cho đất nước. Sản phẩm của ngành điện còn được xem là huyết mạch của nền kinh tế hiện đại.

Ngày 22/06/2006, ngành điện Việt Nam chính thức bước sang 1 thời kỳ phát triển mới với sự phê duyệt y Đề án thí điểm hình thành Tập đoàn Điện lực Việt Nam với mục tiêu trở thành tập đoàn có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại, kinh doanh đa ngành, trong đó đầu tư xây dựng, SXKD điện năng, viễn thông công cộng, tài chính, ngân hàng, cơ khí điện lực là các ngành kinh doanh chính, không chỉ kinh doanh trong nước mà còn ở nước ngoài, từng bước hình thành thị trường điện.

Về sản xuất và kinh doanh điện năng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam công ty thành 3 khâu chính: Sản xuất điện, truyền tải điện và phân phối điện. Công ty Truyền tải Điện 4 là 1 công ty thành viên hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam có chức năng nhiệm vụ chính là truyền tải điện năng, cùng với 03 Công ty truyền tải điện nữa (gồm: Công ty Truyền tải Điện một, Công ty Truyền tải Điện hai và Công ty Truyền tải Điện 3) đảm trách khâu truyền tải điện của cả nước. Trong thời gian sắp đến, khâu truyền tải điện sẽ thành lập Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia trên cơ sở công ty lại 04 Công ty truyền tải điện hiện có và các Ban quản lý dự án của ngành điện.

Như vậy, ngành điện nói chung đang đứng trước các đổi thay lớn và Công ty Truyền tải Điện 4 là 1 công ty trong ngành, đòi hỏi cũng có các đổi thay theo. Những đổi thay này nhằm đáp ứng được các vấn đề sau: Đảm bảo cung cấp đủ nhu cầu tiêu thụ điện năng (được dự báo ngày 1 tăng) của đất nước, tham gia hoạt động SXKD đa ngành và làm gia tăng giá trị doanh nghiệp.

Một câu hỏi được đặt ra là nguồn lực phải được sẵn sàng ra sao cho các đổi thay đó. Trong các nguồn lực cần phải sẵn sàng, NNL được xem là vô cùng quan trọng. Với Công ty Truyền tải Điện 4, việc hoàn thiện công tác quản trị NNL ngày nay có ý nghĩa hơn bao giờ hết vì các lý do như sau:

  • Công tác quản trị NNL ngày nay tại Công ty Truyền tải Điện 4 bản tính chỉ là quản trị nhân sự, mang nặng tính chất hành chính.
  •  Để đáp ứng được yêu cầu hội nhập kinh tế trong tình hình mới cần phải có các đổi thay căn bản, phải tiếp cận với các phương pháp quản trị NNL hiện đại.
  • Việc thành lập Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia bao gồm việc công ty sáp nhập các Công ty truyền tải điện, trong đó có Công ty Truyền tải Điện 4, do đó cần hoàn thiện và công ty lại công tác quản trị NNL.

Xuất phát từ các vấn đề trên, tôi chọn Đề tài “Một số giải pháp hoàn thiện quản trị NNL tại Công ty Truyền tải Điện 4” làm Luận văn tốt nghiệp.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Luận giải cơ sở khoa học và thực tiễn để đề ra 1 số giải pháp hoàn thiện quản trị NNL tại Công ty Truyền tải Điện 4:

  • Trình bày các vấn đề lý luận chung về quản trị NNL. Nêu lên kinh nghiệm của 1 số nước tiên tiến về công tác quản trị NNL.
  • Phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản trị NNL tại Công ty Truyền tải Điện 4. Làm rõ các tồn tại trong công tác này và sự cần thiết phải đổi thay nó.
  • Định hướng phát triển SXKD của Công ty Truyền tải Điện 4 và đề nghị các giải pháp hoàn thiện quản trị NNL.

3. Đối tượng và khuôn khổ nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là Công ty Truyền tải Điện 4 trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Phạm vi nghiên cứu: các vấn đề về cơ sở lý luận và thực trạng về NNL tại Công ty Truyền tải Điện 4 để đưa ra 1 số giải pháp hoàn thiện quản trị NNL.

4. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử là phương pháp luận chung nghiên cứu Luận văn, trên cơ sở đó Luận văn sử dụng đa dạng phương pháp cụ thể như: Phương pháp phân tích, phương pháp thống kê, phương pháp dự báo, phương pháp điều tra khảo sát thực tế, phương pháp so sánh đối chiếu,...

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài nghiên cứu

Việt Nam đang trong công đoạn hội nhập sâu rộng với thế giới, đòi hỏi các doanh nghiệp trong nước phải hoạt động hiệu quả hơn. Ngành điện đang từng bước đổi mới để hướng tới 1 thị trường điện cạnh tranh. Hoạt động truyền tải điện năng là chức năng, nhiệm vụ chính của các Công ty truyền tải điện do Nhà nước quy định, bên cạnh đó các Công ty này cũng tham gia đa dạng loại hình SXKD khác nhằm làm tăng thêm giá trị doanh nghiệp. Với cách thức quản lý con người tại Công ty Truyền tải Điện 4 không các tỏ ra đa dạng bất cập ở ngày nay mà thậm chí sẽ không còn phù hợp nữa trong các định hướng phát triển SXKD ở mai sau.

Nội dung Luận văn là đưa ra 1 số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị NNL cho Công ty Truyền tải Điện 4 đáp ứng được định hướng kinh doanh đa ngành nghề, trong đó hoạt động truyền tải điện năng là chức năng nhiệm vụ chính, và đây cũng là chủ đề thời sự nóng bỏng và đang được các nhà lãnh đạo Công ty Truyền tải Điện 4 quan tâm.

6. Những điểm vượt trội của luận văn

Luận văn này được nghiên cứu trong 1 doanh nghiệp cụ thể, mang tính đặc thù riêng của ngành điện. Trong công đoạn ngành điện đang có các chuyển biến vô cùng sâu rộng và khâu truyền tải điện cũng có các bước cải cách đáng kể, kết quả nghiên cứu của Luận văn sẽ giải quyết các vấn đề mang tính thời sự nhất và thực sự là các vấn đề đang được đặt ra cho các nhà quản trị của Công ty Truyền tải Điện 4. Do đó, Luận văn có thể xem như là 1 trong các nghiên cứu thiết thực nhất cho Công ty Truyền tải Điện 4 nói riêng và Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói chung.

bảy. Kết cấu của luận văn

Ngoài phần dẫn nhập và kết luận gồm có 3 chương:

Chương 1: Tổng quan về quản trị nguồn nhân lực.

Chương 2: Thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Truyền tải Điện 4.

Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Công ty Truyền tải Điện 4.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download