hoặc
Tài liệu học tập Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Đầu tư - Kinh doanh,Biểu mẫu kinh doanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------- 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược

(Đối với các trường hợp mất CCHN, CCHN hư hỏng, rách nát, thay đổi*,
Chứng chỉ hành nghề hết hạn xin cấp lại, đổi thay hộ khẩu thường trú) 

Kính gửi: ..............................[1]...................................

Họ và tên: .......................................................................................................................             

Ngày, tháng, 5 sinh: ....................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:...............................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.......................................................................................

Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số:........................... Ngày cấp:…………Nơi cấp:…….

Điện thoại: .................................................  Email ( giả dụ có): ...........................................

Văn bằng chuyên môn: ....................................................................................................

Đã được cấp Chứng chỉ hành nghề dược số: …………………… ngày.....………………

Được phép hành nghề với các hình thức công ty kinh doanh sau [2]:

1

Doanh nghiệp sản xuất thuốc

 

2

Doanh nghiệpsản xuất vắc xin, sinh phẩm

 

3

Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể sản xuất dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu

 

4

Doanh nghiệp bán buôn thuốc

 

5

Doanh nghiệp bán buôn vắc xin, sinh phẩm y tế

 

6

Hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể buôn bán dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu

 

7

Đại lý bán buôn vắc xin, sinh phẩm y tế

 

8

Nhà thuốc

 

9

Quầy thuốc

 

10

Đại lý bán thuốc của doanh nghiệp

 

11

Cơ sở bán lẻ thuốc chuyên bán thuốc đông y, thuốc từ dược liệu

 

12

Tủ thuốc trạm y tế

 

13

Doanh nghiệp xuất khẩu, nhập cảng thuốc

 

14

Doanh nghiệp làm dịch vụ kiểm nghiệm thuốc

 

15

Doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản thuốc

 

16

Doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản vắc xin, sinh phẩm y tế

 

17

Doanh nghiệp làm dịch vụ kiểm nghiệm vắc xin, sinh phẩm y tế

 

 

……

 

Địa điểm đang hành nghề (nếu có)………………………………………………………..……

Lý do (mất, rách nát, đổi thay địa chỉ thường trú người được cấp chứng chỉ hành nghề, Chứng chỉ hành nghề đã được cấp hết hạn): ……………..……………………………………..

Sau khi nghiên cứu Luật Dược và các quy định khác về hành nghề dược; tôi xin cam đoan thường xuyên quan tâm nghiên cứu và nắm vững các văn bản về hành nghề dược và thực hiện nghiêm chỉnh trong quá trình hành nghề.

Kính yêu cầu Quý cơ quan xem xét và cấp lại chứng chỉ hành nghề dược cho tôi.

 

………, ngày.....tháng.....5......

  Người làm đơn

  (Ký và ghi rõ họ tên) 

Tôi xin gởi kèm theo đơn này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau [3]:

1. Bản chính Chứng chỉ hành nghề dược đã được cấp đối với trường hợp Chứng chỉ hành nghề dược bị hỏng, rách nát; hết hiệu lực (đối với những chứng chỉ đã cấp có thời hạn năm năm); đổi thay địa chỉ thường trú của cá nhân đăng ký hành nghề dược;

 2. Hai ảnh chân dung cỡ 4cm x 6cm (chụp không quá sáu tháng).


[1] Tên địa danh

[2] Đánh dấu (X) vào hình thức công ty kinh doanh yêu cầu cấp, có thể đánh dấu vào toàn bộ các mục đáp ứng quy định.

[3] Các mục hồ sơ theo quy định tại Khoản hai Điều một Nghị định 89/2012/NĐ-CP

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download