hoặc
Tài liệu học tập Đề tuyển sinh lớp 10 chuyên Hóa năm 2014 trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề tuyển sinh lớp 10 chuyên Hóa năm 2014 trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Tài liệu học tập lớp 9,Đề thi vào lớp 10 môn Hóa

Đề tuyển sinh lớp 10 chuyên Hóa 5 2014 trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi, Hải Dương là đề thi vào lớp 10 chuyên Hóa hay dành cho các bạn học sinh lớp 9 và thầy cô giáo tham khảo, ôn tập tốt Hóa 9, thêm đề ôn luyện thi vào lớp 10 THPT Chuyên.

Đề tuyển sinh lớp 10 chuyên Hóa

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
CHUYÊN NGUYỄN TRÃI
NĂM HỌC 2014-2015
MÔN THI: HOÁ HỌC
Thời gian làm bài: 120 phút
(Đề thi gồm: 02 trang)

Câu một (2 điểm)

1. Cho hẩu lốn A gồm Al, Al2O3, Fe và Fe3O4 vào dung dịch NaOH dư thu được hẩu lốn chất rắn B, dung dịch C và khí D. Cho khí D (dư) qua hẩu lốn A nung nóng được hẩu lốn chất rắn E. Cho E tác dụng với dung dịch H2SO4 (đặc, nóng) dư thu được dung dịch F, khí G. Cho Fe dư vào dung dịch F thu được dung dịch H.

Xác định thành phần các chất trong A, B, C, D, E, F, G, H. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

2. a. Hỗn hợp X gồm các chất Fe2O3, Al2O3, CuO. Trình bày phương pháp tách từng chất ra khỏi hẩu lốn mà không làm đổi thay khối lượng từng chất.

b. Xác định các chất tương ứng với các chữ cái A, B, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, P, Q và hoàn thành các phương trình phản ứng

(1) FeS2 + O2 → A + B ↑

(2) B + D → E (vàng)  + F  

(3) A + G → H + F

(4) H + I → K  + L

(5) H + M  N

6) N + I  P  + L

(7) P + F + Q  K

(8) K + G + M  N + F

Câu hai (2 điểm)

1. a. Chỉ được dùng thêm nước, nước vôi trong, nước brom, đá vôi hãy trình bày phương pháp nhận ra từng chất đựng trong sáu lọ riêng biệt không màu, mất nhãn sau: metan, etilen, benzen, khí cacbonic, rượu etylic, axit axetic.

b. Viết các phương trình phản ứng thực hiện các chuyển đổi hoá học sau (mỗi mũi tên ứng với một phương trình phản ứng). Biết X, Y, Z là các muối; D là chất được dùng để kích thích quả mau chín và trong phân tử có chứa 1 liên kết kém bền.

 

2. Thực hiện phản ứng thế Cl2 vào phân tử polivinyl clorua (PVC) thu được 1 sản phẩm có chứa 66,67% Cl về khối lượng. Trung bình 1 phân tử Cl2 phản ứng thế với k mắt xích trong PVC. Tính k

Câu 3 (2 điểm)

1. Cho m gam hẩu lốn X gồm Al, Fe (có tỉ lệ khối lượng theo thứ tự 3:7) vào 110 gam dung dịch H2SO4 98% (đặc, nóng). Sau khi kết thúc phản ứng thu được 0,75m gam chất rắn (không chứa S), dung dịch Y và 11,hai lít (đktc) hẩu lốn khí SO2, H2S.
a. Tính m

b. Cho V lít dung dịch NaOH 2M vào dung dịch Y thu được bảy,8 gam kết tủa. Tính V 

2. Hỗn hợp khí A gồm C2H6, C3H6, C4H6 có tỉ khối hơi đối với H2 bằng 22,hai. Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít (đktc) hẩu lốn X thu được sản phẩm cháy gồm CO2, H2O. Dẫn sản phẩm cháy lần lượt qua bình một đựng H2SO4 đặc, dư và bình hai chứa 470 ml dung dịch Ba(OH)2 1M. Sau phản ứng khối lượng bình một tăng m1 gam, bình hai có m2 gam kết tủa xuất hiện. Tính m1, m2.

Câu 4 (2 điểm)

Cho m gam Al cho vào 500 ml dung dịch hẩu lốn A gồm Ag2SO4 và CuSO4. Sau 1 thời gian phản ứng, lọc chất rắn ra khỏi dung dịch thu được 33,3 gam chất rắn B và dung dịch C. Chia B thành 2 phần bằng nhau, cho phần một vào dung dịch NaOH dư thu được chất rắn D và một,68 lít (đktc) khí. Nung D trong không khí tới khối lượng không đổi thu được khối lượng chất rắn tăng 16 % so với khối lượng D. Cho dung dịch HCl vào dung dịch C thu được dung dịch E và không thấy kết tủa xuất hiện. Nhúng thanh sắt vào dung dịch E tới khi dung dịch mất màu xanh và có 0,448 lít (đktc) khí thoát ra, khối lượng thanh sắt giảm một,088 gam so với khối lượng thanh sắt ban đầu (giả sử kim loại thoát ra bám hết lên thanh sắt).

1. Tính nồng độ mol/lít các chất trong A.

2. Cho phần hai chất rắn B vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được V lít khí SO2 (đktc, chất khử duy nhất). Tính V?

Câu năm (2 điểm)

Đốt cháy hoàn toàn 19,hai gam chất hữu cơ X (có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất), thu được 10,8 gam H2O và 15,68 lít CO2 (đktc).

1. Tìm công thức phân tử X.

2. Cho 19,hai gam X tác dụng với dung dịch NaOH (vừa đủ) thu được hẩu lốn 2 rượu đơn chức và 19,4 gam 1 muối (mạch cacbon không phân nhánh). Đốt cháy hoàn toàn lượng muối trên trong O2 dư thu được 10,sáu gam Na2CO3. Lấy bảy,68 gam X cho tác dụng với Na (dư) thu được 0,896 lít H2 (đktc). Tìm công thức cấu tạo X.

Cho biết: C = 12; O = 16; H = 1; Cl = 35,5; S = 32; Na = 23; Cu = 64; Ag = 108; Al = 27; Fe = 56; Ba = 137.

------------------------------ Hết -------------------------------

Họ và tên thí sinh: ………………………………………Số báo danh: …………………

Chữ ký của giám thị 1: ……………………Chữ ký của giám thị 2: ……………………

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download