hoặc
Tài liệu học tập Mẫu tờ trình cử đi đào tạo, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Mẫu tờ trình cử đi đào tạo có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Việc làm - Nhân sự,Biểu mẫu nhân sự

Mẫu tờ trình cử đi đào tạo

TỜ TRÌNH
V/v cử cán bộ đi đào tạo

         Kính gửi: TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

-  Căn cứ kế hoạch đào tạo số…………ngày……………..của……………………………

-  Phòng HCNS yêu cầu Tổng Giám đốc phê chuẩn tổ chức việc đào tạo cho nhân viên công ty như sau:

 1. Nội dung khoá đào tạo

 2. Địa điểm

 3. Thời gian

 4. Thành phần

Stt

Họ và tên

Đơn vị

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5. Kinh phí:

Người lập

Trưởng Phòng HCNS

Tổng Giám đốc

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download