hoặc
Tài liệu học tập Đề thi khảo sát chất lượng Học kỳ II phòng GD Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh năm 2012 - 2013 - Môn Toán lớp 8, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi khảo sát chất lượng Học kỳ II phòng GD Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh năm 2012 - 2013 - Môn Toán lớp 8 có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Trung học cơ sở,Có đáp án

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỨC THỌ

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2012 - 2013

MÔN THI: TOÁN - LỚP 8
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu một.

Giải các phương trình sau:

Câu hai.

Giải các bất phương trình sau:

Câu 3.

Một xe tải và 1 xe con cùng khởi hành từ A tới B. Xe tải đi với vận tốc 30 km/h, xe con đi với vận tốc 45 km/h. Sau khi đi được quảng đường AB, xe con tăng vận tốc thêm năm km/h trên quảng đường còn lại. Tính quảng đường AB biết xe con tới B trước xe tải hai giờ 20 phút.

Câu 4.

Cho hình thoi ABCD có AB = BD. Qua điểm C vẽ đường thẳng d bất kỳ, đường thẳng này cắt các tia đối của tia BA và DA lần lượt tại E và F. Gọi giao điểm của BF và DE là I.

a) Chứng minh ΔBCE đồng dạng ΔDFC

b) Chứng minh ΔBDE đồng dạng ΔDFB

c) Tính số đo góc EIF

Câu năm.

Cho tam giác ABC có BC = a, AC = b, AB = c và p là nửa chu vi thỏa mãn . Hỏi tam giác ABC là tam giác gì?

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download