hoặc
Tài liệu học tập Lập trình Windows: Quản lý Nhân - Hộ khẩu Phường, Xã, Quận, Huyện, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 0.82 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Lập trình Windows: Quản lý Nhân - Hộ khẩu Phường, Xã, Quận, Huyện có 26 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm Bài tập lớn,
NỘI DUNG I- Mục đích 4 II- Đối tượng sử dụng phần mềm 4 III- Yêu cầu phần mềm 4 3.1- Về giao diện 4 3.2- Về chức năng 4 IV- Các chức năng của chương trình 5 V- Phân tích những giao diện chính của chương trình 5 5.một - Form Đăng nhập 5 5.hai - Form Chính 6 5.3 - Form quản lý nhân khẩu 7 5.4 – Form Hộ khẩu 8 5.năm – Form Khu vực: 9 5.sáu – Form Khai sinh: 10 5.bảy – Form Khai tử: 11 5.8 – Form Tra cứu và Thống kê 12 VI- Đánh giá chương trình 14 VII- Tài liệu tham khảo 16 VIII- Kết luận 17
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download