hoặc
Tài liệu học tập Bài tập toán lớp 2 cơ bản và nâng cao, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Bài tập toán lớp 2 cơ bản và nâng cao có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Giáo dục Tiểu học,Tài liệu học tập lớp 2,Bài tập toán 2

Bài tập toán lớp hai căn bản và nâng cao là tài liệu tổng hợp giúp các em học sinh nắm vững kiến thức, tự kiểm tra được kiến thức bản thân, sẵn sàng tốt cho kì thi cuối học kì hai sắp đến cũng như rèn luyện tư duy, cách trình bày và làm bài khoa học.

Bài tập toán hai căn bản và nâng cao

Bài 1: Tìm 1 số, biết số đó cộng với 12 thì bằng 15 cộng 27?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 2: Tìm 1 số, biết 95 trừ đi số đó thì bằng 39 trừ đi 22?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 3: Một tháng nào đó có ngày chủ nhật là ngày hai của tháng đó. Hỏi các ngày chủ nhật trong tháng đó là các ngày nào?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4: Bố đi công tác xa trong 2 tuần, bố đi hôm đồ vật 2 ngày năm. Hỏi tới ngày mấy bố sẽ về? Ngày đó là đồ vật mấy trong tuần?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 5: Hồng có đa dạng hơn Hà 10 viên bi, giả dụ Hồng cho Hà 4 viên bi thì Hồng còn đa dạng hơn Hà mấy viên bi?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Bài 6: Tìm y:

a) 36 + 65 = y + 22                                                              100 - 55 = y - 13
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

BÀI ÔN LUYỆN HỌC SINH GIỎI LỚP 2

Bài 7: Viết các tổng sau thành tích:

a) năm + năm + năm + năm + năm + năm = …………………………………………….................

b) 4 + 4 + 12 + 8 =………………………………………………………………......

c) 3 + sáu + 9 + 12 =……………………………………………………………….......

d) 65 + 93 + 35 + bảy =……………………………………………………………......

Bài 8: Tìm 1 số, biết rằng lấy số đó nhân với năm rồi trừ đi 12 thì bằng 38?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download