hoặc
Tài liệu học tập Kiến thức về thị trường chứng khoán, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 46.29 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Kiến thức về thị trường chứng khoán có 2 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm khoi nganh kinh te,thi truong chung khoan,
Nghị định 48/1998/NĐ-CP ngày 11-7-98 đã dành nguyên cả Điều hai, Chương I để giải thích những thuật ngữ về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Trong Nghị định này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau : một. Chứng khoán là chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ, công nhận những quyền và ích lợi hợp pháp của người sở hữu chứng khoán đối với của cải hoặc vốn của công ty phát hành. Chứng khoán bao gồm : a. Cổ phiếu ; b. Trái phiếu ; c. Chứng chỉ quỹ đầu tư ; d. Các loại chứng khoán khác. hai. Phát hành chứng khoán ra công chúng là việc chào bán chứng khoán có thể chuyển nhượng được theo những điều kiện quy định. 3. Tổ chức phát hành là pháp nhân được phát hành chứng khoán ra công chúng theo quy định của Nghị định này. 4. Bản cáo bạch là bản thông báo của công ty phát hành biểu lộ tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh và kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành nhằm giúp công chúng đánh giá và đưa ra những quyết định mua chứng khoán. năm. Niêm yết chứng khoán là việc cho phép những chứng khoán có đủ tiêu chuẩn được giao dịch tại thị trường giao dịch tập kết. sáu. Môi giới chứng khoán là hoạt động trung gian hoặc đại diện mua, bán chứng khoán cho khách hàng để hưởng hoa hồng.bảy. Tự doanh là việc doanh nghiệp chứng khoán mua và bán chứng khoán cho chính mình. 8. Phân phối chứng khoán là việc bán chứng khoán duyệt y đại lý hoặc bảo lãnh phát hành trên cơ sở hiệp đồng. 9. Bảo lãnh phát hành là việc công ty bảo lãnh giúp công ty phát hành thực hiện những thủ tục trước khi chào bán chứng khoán, nhận mua chứng khoán của công ty phát hành để bán lại, hoặc mua số chứng khoán còn lại chưa được phân phối hết. 10. Giao dịch chứng khoán là việc mua, bán chứng khoán trên thị trường giao dịch tập kết.
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download