hoặc
Tài liệu học tập Tờ khai Đăng ký thất nghiệp, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Tờ khai Đăng ký thất nghiệp có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Biểu mẫu,Việc làm - Nhân sự,Biểu mẫu về BHTN

MẪU SỐ 1: Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện 1 số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

ĐĂNG KÝ THẤT NGHIỆP

Kính gửi: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh/thành phố……................

Tên tôi là: ............................................. sinh ngày ............ tháng ….5................................

Giới tính:...............................................................................................................................

Số CMND ..................................................................... Ngày cấp ......../........../.................

Nơi cấp.................................................................................................................................

Số dế yêu liên lạc: ................ , số tài khoản................................................... tại ngân hàng:   , mã số thuế:     , địa chỉ Email (nếu có):..............................................

Hiện cư trú tại: .....................................................................................................................

Số Sổ bảo hiểm xã hội (nếu xác định được số sổ): ..................................................................

Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu:...................................................................................

Trình độ đào tạo: ...................................................................................................................

Ngành nghề đào tạo:..............................................................................................................

Công việc đã làm trước khi chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc: ............................

............................................................................................................................................

Tên doanh nghiệp, doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc: .............................

Địa chỉ:.................................................................................................................................

Hiện nay, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với doanh nghiệp, doanh nghiệp nêu trên từ ngày…. tháng …. 5 ……

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp:………. tháng.

Tôi đăng ký thất nghiệp để được thực hiện các chế độ theo quy định./.

 

…….., ngày … tháng … 5 ….
Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download