hoặc
Tài liệu học tập Bài giảng Thiết kế và Phân tích thuật toán_Chương 3: Phương pháp "Tham lam", tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file .pdf, có kích thước 10.75 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Bài giảng Thiết kế và Phân tích thuật toán_Chương 3: Phương pháp "Tham lam" có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm cong nghe thong tin,ky thuat lap trinh,
Kĩ thuật tham lam thường được áp dụng để giải những bài toán logic tổ hợp bằng cách xây dựng 1 phương án X. Phương án X được xây dựng bằng cách lựa chọn từng thành phần Xi của X cho tới khi hoàn chỉnh (đủ n thành phần). Với mỗi Xi, ta sẽ chọn Xi logic. Với cách này thì có thể ở bước cuối cùng ta không còn gì để chọn mà phải hài lòng 1 giá trị cuối cùng còn lại
Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download