hoặc
Tài liệu học tập Luận văn: Hoạch định và quản trị kênh phân phối cho công ty TNHH VISSAN, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Luận văn: Hoạch định và quản trị kênh phân phối cho công ty TNHH VISSAN có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Luận văn,Marketing,Luận văn tốt nghiệp ngành Marketing

Bạn đang cố gắng tìm kiếm đề tài để sẵn sàng cho kỳ báo cáo tập sự sắp đến của mình? Vậy hãy tham khảo bài báo cáo tốt nghiệp dưới đây với đề tài: Hoạch định và quản trị kênh phân phối cho công ty TNHH Vissan. Hi vọng tài liệu sau đây hữu ích đối với các bạn sinh viên ngành Marketing.

Luận văn: Hoạch định và quản trị kênh phân phối cho công ty TNHH VISSAN

 PHẦN MỞ ĐẦU

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Tổ chức và quản lý hoạt động tiêu thụ sản phẩm là 1 chức năng quản trị quan trọng của các doanh nghiệp. Nội dung cốt lõi của hoạt động tiêu thụ sản phẩm là doanh nghiệp và quản lý mạng lưới kênh phân phối của các doanh nghiệp trên thị trường. Kênh phân phối là 1 hệ thống các mối quan hệ giữa các doanh nghiệp liên quan với nhau trong quá trình mua và bán hàng hoá.

Các doanh nghiệp cần phải biết sử dụng các kênh phân phối như là 1 công cụ quan trọng giúp họ thành công trên thị trường. Trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt hiện tại, việc tạo dựng được lợi thế cạnh tranh ngày càng khó, duy trì lợi thế cạnh tranh lâu dài càng khó khăn đa dạng hơn. Các biện pháp về sản phẩm, khuyến mại, quảng cáo, cắt giảm giá bán… chỉ có lợi thế ngắn hạn bởi các doanh nghiệp khác dễ dàng và nhanh chóng làm theo.

Việc giao hội phát triển mạng lưới kênh tiêu thụ sản phẩm giúp doanh nghiệp xây dựng và duy trì lợi thế cạnh tranh dài hạn. Bởi vì, kênh phân phối là 1 giao hội các quan hệ bên ngoài giữa các doanh nghiệp độc lập trong buôn bán. Tạo lập và phát triển hệ thống kênh phân phối đòi hỏi thời gian, trí tuệ, tiền của, sức lực…. nên các doanh nghiệp khác không dễ dàng gì làm theo.

Vì vậy, chìa khóa cho các doanh nghiệp có thể đứng vững trong môi trường buôn bán hiện tại chính là việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống kênh phân phối. Khách hàng biết tới thông tin nhãn hàng và tiêu thụ sản phẩm nhãn hiệu của doanh nghiệp được hiệu quả hay không là do hệ thống kênh phân phối, phân phối hàng hóa phù hợp từng vùng của thị trường, độ bao phủ sản phẩm 1 cách tốt nhất và thực hiện đúng chiến lược phân phối sản phẩm của doanh nghiệp.

Nhận thấy tầm quan trọng của hoạch định và quản trị kênh phân phối của doanh nghiệp nên nhóm thực hiện đề tài: “Hoạch định và quản trị kênh phân phối cho công ty TNHH VISSAN”

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Phân tích và đánh giá đúng thực trạng hệ thống kênh phân phối hiện tại của công ty đang áp dụng.

Dựa trên kiến thức đã học tính hợp với tìm hiểu trong thực tế, nhóm nghiên cứu sẽ đưa ra 1 số giải pháp, kiến nghị giúp công ty phát huy các thành công đã đạt được, khắc phục các mặt còn tồn tại, tận dụng cơ hội đẩy mạnh phát triển hệ thống kênh tiêu thụ sản phẩm, tạo sự phát triển bền vững trong tương lai.

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Đề tài giao hội nghiên cứu hệ thống tiêu thụ tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Kỹ Nghệ Súc Sản VISSAN.

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Đề tài tính hợp đa dạng phương pháp nghiên cứu: phương pháp nghiên cứu tại bàn, phương pháp phân tích, phương pháp so sánh.

5. KẾT CẤU ĐỀ TÀI

Phần khai mạc.

Chương 1: Cơ sở lý luận về hệ thống kênh phân phối.

Chương 2: Phân tích thực trạng kênh phân phối và vài nét về công ty Vissan.

Chương 3: Giải pháp.

Phần kết luận.

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download