hoặc
Tài liệu học tập Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán số 10 năm 2015 diễn đàn K2pi, tại tailieuhoctap.com , bạn có thể tải miễn phí,tài liệu được sưu tầm trên internet và cung cấp miễn phí để các bạn có thể nghiên cứuhọc tập,dạng file , có kích thước 0.00 M nếu không xem đươc do lỗi font bạn có thể tải font vni về để xem,tải liệu Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán số 10 năm 2015 diễn đàn K2pi có 0 lần tải về miễn phí. Từ khóa tìm kiếm ,Học tập,Luyện thi đại học,Luyện thi đại học khối D,Luyện thi đại học môn Toán khối A, B, D

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán số 10 5 2015 của diễn đàn K2pi là đề thi thử đại học môn Toán, thử sức trước kì thi Quốc gia 5 2015, giúp các bạn luyện thi đại học môn Toán được vững chắc nhất, thêm tự tin, sẵn sàng bước vào kì thi tốt nghiệp THPT và thi Đại học sắp đến.

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán

Diễn đàn Toán THPT 
Đề số 10

THỬ SỨC TRƯỚC KÌ THI QUỐC GIA 2015
Môn: Toán 
Thời gian làm bài: 180 phút

Câu một. (2,0 điểm) Cho hàm số

 y =  5x + 1
3 - x

a) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (1).

b) Tìm trên đồ thị hàm số (1) các điểm cách đường thẳng d : y = −2x − 10/3 một đoạn bằng √5, biết hoành độ các điểm đó là số nguyên.

Câu hai. (1,0 điểm)

a) Chứng minh rằng giả dụ tam giác ABC thỏa mãn 2(sin A + sinB − 1) = cosC + cos(A − B) là 1 tam giác vuông.

b) Gọi z1, z2 là 2 nghiệm phức của phương trình z(z − 3) = 3/4 + (3 − 2z)i. Tìm z1 sao cho: 21|z1 − z2| = 32|z1|+96√2.

Câu 3. (0,năm điểm) Tìm số thực x thỏa mãn bất phương trình: hai.3x + 3.2x < hai + 3.6x.

Câu sáu. (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh bằng a, S A ⊥ (ABCD). Gọi M,N lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng BC,CD. Tính thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa 2 đường thẳng MN, SD biết rằng góc giữa 2 mặt phẳng (SCB), (SCD) bằng 60o.

Câu bảy. (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Ox y, cho tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn (C), tâm I(2;−5). Hai điểm E, F lần lượt là 2 tiếp điểm của AB, AC với (C). Gọi D là giao điểm của CI và EF. Với đường thẳng AC: 4x +3y +7 = 8√10, đường tròn ngoại tiếp tam giác BID có phương trình (x −3)2 +(y +2)2 = 10. Viết phương trình đường thẳng chứa cạnh BC.

Câu 8. (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Ox yz,cho 2 đường thẳng d1,d2 lần lượt có phương trình d1: (x −3)/3 = (y −1)/2 = (z −1)/2 , d2: (x +2)/1 = (y −3)/−4 = z/3. Viết phương trình mặt phẳng cách đều 2 đường thẳng d1, d2.

Câu 9. (0,năm điểm) Gọi S là tụ họp các bảng kí tự gồm 14 ô trống mà bạn Việt lập ra, trong đó 11 ô đầu tiên là các chữ cái được xếp ngẫu nhiên từ các chữ cái M,N,H,T,U,N,O,G,M,I,E và 3 ô trống còn lại là xếp ngẫu nhiên ba chữ số khác nhau được lấy từ các chữ số 0; 1; 3; 4; 6; 7; 8. Bạn Việt nhờ bạn Nam lấy ngẫu nhiên trong S ra 1 bảng kí tự. Tính xác xuất để bảng kí tự mà bạn Nam lấy ra là bảng TUONGNIEMMH370.

Câu 10. (1,0 điểm) Cho a,b,c là các số thực thoả mãn song song các điều kiện: a + b + c = (a −2b −2c)2 > 0, 0 < b +c < một. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức.

Hết

Bấm nút thanks
sau đó bấm Tải xuống

Download tài liệu - chọn link phù hợp để download